“Brussels opvangcentrum voor illegalen bestendigt mensensmokkel”

15 feb 2022 | Nieuws

“De Brusselse regering heeft ondanks de slechte financiële toestand miljoenen over voor een Brussels opvangcentrum voor illegalen en gaat daarmee niet alleen in tegen de federale regering, maar geeft zo een signaal aan binnenlandse en buitenlandse mensensmokkelaars dat hier alles kan”, stelde Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) verdedigde de aanpak van zijn regering en is met de federale diensten nog in gesprek over de globale aanpak en de Brusselse vraag over een financiële tussenkomst. Hoe de samenwerking tussen het Hoofdstedelijk Gewest en de federale diensten er moet uitzien bleef onduidelijk.

In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement werd Vervoort op de rooster gelegd voor de omstreden aankoop van een zogenaamd opvang- en doorverwijscentrum voor ‘transitmigranten’, mensen die illegaal in het land verblijven maar op doorreis zijn. Vaak zijn het illegalen die in Brussel zijn gestrand op weg via smokkelroutes naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Brusselse regering past het initiatief echter in een ruimer beleid rond dakloosheid en ‘wil men de mensen informeren om zich in regel te stellen’. De federale regering van haar kant wil mensen die geen asiel aanvragen er toe bewegen vrijwillig terug te keren. Men wil daarvoor ‘terugkeercoaches’ inzetten.

Over een samenwerking op het vlak van dit vrijwillig terugkeerbeleid bleef de Brusselse regeringsleider evenwel op de vlakte. De gesprekken lopen nog en ook over een federale financiële tussenkomst is er nog geen duidelijkheid. 

“Brussel draaischijf internationale mensensmokkel en magneet voor illegalen”

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

“Het Vlaams Belang volgt deels de analyse van de Brusselse regering dat het federale niveau te weinig doet aan de grote problematische aanwezigheid van mensen die geen wettelijk verblijfsstatuut hebben”, aldus Lootens-Stael. “Maar wat nodig is, is een proactief opsporingsbeleid en een begeleiden tot terugkeer naar hun regio van herkomst, vrijwillig of gedwongen.”

“Hieraan doet het huidige Brusselse beleid echter niks, integendeel het werkt de mensensmokkel in de hand”, besluit de Brusselse Vlaams Belang-kopman. “Een streng beleid is een humaan beleid. Indien niet opgetreden wordt tegen illegaal verblijf en asielmisbruik zal het onmogelijk worden mensen op te vangen die het echt nodig hebben en blijven er slachtoffers vallen door de mensensmokkel! Het Brussels beleid dreigt een aanzuigeffect voor illegalen te veroorzaken. Lootens-Stael verwees ook naar het proces tegen de Vietnamese smokkelbendes “waaruit duidelijk is gebleken dat Brussel een belangrijke draaischijf in de internationale mensensmokkel is en waarbij Brusselse taxichauffeurs van Marokkaanse oorsprong een belangrijke rol spelen in de logistieke ketting.”