Brussels hoofddoekendebat: “neutraliteit noodzakelijk”

04 nov 2022 | Nieuws

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het debat over een hoofddoekenverbod voor ambtenaren en personeelsleden van overheidsinstellingen, de Brusselse partijen verdelen. Ook na een reeks parlementaire hoorzittingen met verscheidene experten en belangengroepen. De meerderheid zou de discussie liefst op haar beloop laten”, zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Er is duidelijkheid nodig, de overheid moet neutraliteit uitstralen. Ambtenaren mogen geen hoofdoeken of andere opzichtige religieuze of politieke symbolen dragen.

“De Brusselse vrouwelijke regeringsleden ondersteunden onlangs met een symbolische actie het protest van Iraanse vrouwen tegen de hoofddoeken en de godsdienstdwang in hun land. “Een mooie zaak, maar weinig consequent”, aldus Lootens-Stael. “Een groot deel van hun groene en rode partijen wil immers het symbool van het islamisme toelaten binnen overheidsinstellingen. Bij de arbeidsbemiddelingsdienst Actiris zorgde een vonnis uit 2015 reeds voor de toelating van hoofddoeken. En vorig jaar leidde een vonnis ten nadele van de MIVB tot een kortstondige regeringscrisis die er toe leidde dat de Raad van Bestuur geen beroep in kon stellen om het arbeidsreglement dat hoofddoeken verbiedt, overeind te houden.”

“Een duidelijk parlementair initiatief voor een Brussels hoofddoekenverbod is de beste garantie tegen de voortsluipende islamisering”

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

Het Vlaams Belang ziet hier een duidelijke strategie. “Sommige regeringspartijen zijn verdeeld over de zaak en willen de activistische rechters hun gang laten doen”, vervolgt Lootens-Stael. “Nochtans is een recent vonnis van het Europees Hof van Justitie hoopgevend. Het Hof behandelde de zaak van een vrouw die solliciteerde voor een stage, maar werd geweigerd omdat ze tijdens een gesprek had laten verstaan dat ze haar hoofddoek niet zou afnemen, wat indruiste tegen het arbeidsreglement. Dat is volgens de rechtbank geen schending van de godsdienstvrijheid en dat is volgens mij de weg die we moeten blijven bewandelen.”

“Sommige PS’ers zien de stijgende macht van de islamitische vleugel weliswaar met lede ogen aan, maar hebben omwille van puur electoraal gewin onze waarschuwingen steeds in de wind geslagen”, besluit Lootens-Stael. “Maar het neutraliteitsbeginsel beschermt vrouwen uit moslimmiddens tegen sociale, politieke en religieuze druk. Het neutraliteitsbeginsel consolideren in Brussel, dat zou pas het duidelijkste bewijs van solidariteit zijn met de onderdrukte vrouwen in Iran en de ganse islamitische leefwereld.”