BLM-rellen Luik: “Politie moet kordaat kunnen optreden met onvoorwaardelijke politieke steun”

14 mrt 2021 | Nieuws

In Luik vond een Black Lives Matter-betoging plaats die niet toegelaten was. Na afloop van de betoging sloegen tal van deelnemers aan het plunderen. Volgens een plaatselijke politiewoordvoerder was het duidelijk de bedoeling om vernielingen aan te richten. Negen agenten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het Vlaams Belang tolereert deze – met geweld voorbedachte – betogingen absoluut niet. “Politieagenten moeten beter beschermd worden zodoende ze kunnen optreden naar behoren”, aldus Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang).

BLM-relschoppers zetten op zaterdag 13 maart het centrum van Luik op stelten. Verschillende winkels werden geplunderd. Allochtone jongemannen gooiden met stenen, glazen flessen en verkeersborden richting agenten. Het politiecommissariaat en verschillende politievoertuigen werden bekogeld en vernield. De politie kwam ter plaatse, met onder meer een waterkanon en traangas. Zeker 36 agenten raakten echter gewond. Negen van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 

“Politie adequater uitrusten zodat ze kunnen optreden zoals het hoort”

Ortwin Depoortere

Voorzitter Commissie Binnenlandse zaken in de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Volgens het Vlaams Belang is deze gang van zaken volstrekt onaanvaardbaar – en was dit ook voorspelbaar. Kamerlid Ortwin Depoortere zal hierover dan ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) komende week ondervragen. “Ons pleidooi is echter nog steeds hetzelfde. De relschoppers moeten benoemd worden, want we zien dat het opnieuw hoofdzakelijk allochtone jongemannen zijn, waarbij BLM fungeert als brandversneller”, reageert Depoortere. “Deze relschoppers moeten aangepakt worden via snelrecht en opsluiting.”

Het Vlaams Belang pleit tevens al langer voor een adequatere uitrusting voor agenten. “Nu liggen er agenten in het ziekenhuis omdat ze zich niet konden verweren”, besluit Depoortere. “Dergelijke stadsguerrilla zal blijven voorkomen als men onze oplossingen niet serieus neemt.” Komende woensdag in de commissie Binnenlandse Zaken zal Depoortere oproepen tot betere maatregelen om dergelijke incidenten te stoppen en onze politie beter te beschermen.

⬛