“Bescherm koopkracht tegen economische gevolgen corona”

24 jun 2021 | Nieuws

“Er bereiken ons uit alle hoeken, ook vanwege werkgevers, steeds meer alarmerende berichten over snel stijgende prijzen”, zegt Kamerlid Kamerlid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang), die op 16 juni 2021 minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) interpelleerde over het stijgende prijspeil en de invloed ervan op de inflatie. “Er moeten dringend maatregelen genomen worden, en onze fractie diende om deze reden een motie in.”
 
“De stijgende vraag naar grondstoffen, ten gevolge van de herstelbeweging na de economische ravage die door de coronapandemie werd aangericht, zorgde wereldwijd voor een grondstoffenschaarste”, aldus Van Lommel. “Met alle gevolgen vandien wat de prijzen ervan betreft. En daarbovenop krijgt men ook af te rekenen met sterk stijgende transportkosten.” Het Vlaams Belang wijst erop dat de prijs van het vervoer per schip ondertussen meer dan vertienvoudigde.
 
“In de waardeketen worden stijgende kosten steeds doorgerekend”, vervolgt Van Lommel. “En het spreekt voor zich dat dit uiteindelijk uitmondt in een hoger prijspeil voor de consument waardoor het leven duurder wordt. Ook al gaat het in een aantal gevallen om een tijdelijk fenomeen, dergelijke doorgerekende prijsstijgingen worden over het algemeen niet meer ingetrokken, hetgeen onvermijdelijk zal leiden tot een stijging van de inflatiekorf. “En we weten allemaal wat inflatie impliceert: het spaargeld zal verminderen in waarde en de koopkracht van de consumenten zal dalen, waardoor een stijging van de lonen noodzakelijk wordt.”
In sommige gevallen gaat het ook om een gecreëerde schaarste en inmiddels werden heel wat bedrijven geconfronteerd met aanleverproblemen en abnormale prijsverhogingen. Dit laat zich onder meer al voelen in de stijgende prijzen voor bouwmaterialen, consumentenelektronica, houtproducten, maar ook in de winkel dreigt het leven duurder te worden.
 
In een motie van aanbeveling hekelt het Vlaams Belang de lichtzinnigheid van de regering en dringt het er bij minister Dermagne op aan de koopkracht van de consumenten maximaal te beschermen. “De vicieuze cirkel van inflatie waarin we dreigen terecht te komen en die veroorzaakt wordt door de economische context, moet absoluut worden doorbroken”, besluit Van Lommel. “De regering moet maatregelen nemen om onze concurrentiepositie te beschermen, onze importafhankelijkheid te doen afnemen, en moet stimulansen instellen om de productie in belangrijke sectoren in eigen land op te drijven.”
⬛