Barbara Pas wordt sterkhouder Asiel en Migratie voor Vlaams Belang

06 feb 2023 | Nieuws

Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas zal de positie van Dries Van Langenhove als woordvoerder van de fractie inzake asiel en migratie overnemen. Dit weekend maakte Van Langenhove, die als onafhankelijke lid was van de fractie, bekend ontslag te nemen als parlementslid. “Het zal een uitdaging worden om Dries op te volgen, maar ik zal er volop voor gaan”, zegt Pas. 

Het Vlaams Belang schuift Pas naar voor als nieuwe sterkhouder voor het thema asiel en migratie. Die rol werd sinds 2019 opgenomen door Van Langenhove. “Het zal een uitdaging worden om Dries op te volgen”, reageert Pas. “Dries heeft zijn dossiers de afgelopen jaren erg goed behartigd en ze volledig in de vingers. Maar ik zal er volop voor gaan.” Pas staat bekend als een dossiervreter.

We zitten volop in een zoveelste asielcrisis en de partij die het thema het meest op de kaart zet, mag niet doodgezwegen worden.

Barbara Pas

Fractievoorzitter Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Het Vlaams Belang betreurt dat de fractie de afgelopen jaren in de Kamer erg veel inspanningen rond het migratiethema leverde, maar dat die steeds onderbelicht bleven. “Het resultaat van het parlementaire werk van Dries werd eenvoudigweg genegeerd”, aldus Pas. “Ik hoop dat hier verandering in kan komen. We zitten volop in een zoveelste asielcrisis en de partij die het thema het meest op de kaart zet, mag niet doodgezwegen worden.”

De fractieleider kijkt er naar uit om staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) te confronteren. “Het asielbeleid in dit land is failliet en onmenselijk”, besluit Pas. “Een kraakpand waar een duizendtal asielzoekers verblijven raakt maar niet ontruimd en ondertussen wordt het kabinet van de staatssecretaris leeggehaald omdat ze weigert dwangsommen te betalen. We moeten de instroom dringend een halt toe roepen en dat kan enkel met het Vlaams Belang.”