Auto’s van criminelen naar politie: “Beter laat dan nooit”

17 aug 2022 | Nieuws

Het Vlaams Belang is tevreden dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) in beslag genomen auto’s gaat gebruiken voor de politie, maar heeft enkele bedenkingen. “Het is een goede zaak en zeker het feit dat ook de lokale politie hierdoor geld zal kunnen uitsparen, juichen we toe”, zegt volksvertegenwoordiger Ortwin Depoortere. “Maar dit heeft veel te lang op zich laten wachten. Wat Van Quickenborne vandaag aankondigt heeft Senator Yves Buysse (Vlaams Belang) sinds ruim 15 jaar herhaaldelijk bepleit in de Senaat.”

Politiediensten zoals de Federale Gerechtelijke Politie, die zich bezighoudt met de zware, georganiseerde criminaliteit, moeten momenteel gebruik maken van een sterk verouderd wagenpark. “Door de moderne wagens van criminelen aan de politie te bezorgen kan hieraan alvast al voor een deel verholpen worden”, aldus Depoortere. “Maar daarmee is het probleem dat aan dat verouderd wagenpark ten grondslag ligt, de chronische onderfinanciering van de politie, uiteraard nog niet van de baan. Het is positief, maar het blijft een druppel op een hete plaat.”

“Jaarlijks worden er honderden voertuigen in beslag genomen, maar vorig jaar gingen daarvan slechts 16 naar de politie. Dit kon niet blijven duren”, vervolgt Depoortere. “En duren heeft het immens lang gedaan. De mogelijkheid om de wagens over te hevelen werd al gecreëerd in een programmawet van 2002, twintig jaar geleden, maar werd om technische en praktische redenen nooit operationeel.”

“Veel van de in beslag genomen wagens kunnen gelinkt worden aan criminele feiten”, merkt Depoortere tot slot op. “Voor het Vlaams Belang is het tevens belangrijk dat de aandacht eerst naar de eventuele slachtoffers van deze feiten gaat en dat deze wagens verkocht worden zodat de opbrengst gebruikt kan worden om hen te vergoeden.”