“Ambtenaren Brussels Gewest moeten veilig naar het werk kunnen”

27 apr 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang wil paal en perk stellen aan de problemen die de ambtenaren van het Hoofdstedelijk Gewest ervaren op de weg naar en van hun nieuwe werkplek in de Brusselse Iristoren. “Wat zich daar in de buurt van het Noorstation dagelijks voordoet is onaanvaardbaar”, zegt Brussels Parlementslid Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). “En de verantwoordelijken laten duidelijk maar betijen.”

Sinds kort huist het merendeel van de diensten van het Hoofdstedelijk Gewest in de zogenaamde Iristoren. De Brusselse regering liet verstaan verheugd te zijn over het ultramodern gebouw met zijn buitengewone energieprestaties. Volgens minister voor het Openbaar Ambt Sven Gatz (Open Vld) moet het gebouw zelfs een icoon in de Brusselse skyline zou worden en een ontmoetingsplek voor medewerkers en burgers. “Helaas zijn vele ambtenaren niet te spreken over hun ontmoetingen op weg naar en van hun werkplek”, aldus Lootens-Stael. “Ze worden geconfronteerd met verbale agressie, vooral vrouwen zijn daarvan het slachtoffer. De agressie is vaak van seksuele aard en vrouwen worden bedreigd met handtastelijkheden.” 

“Veiligheid is een elementair mensenrecht dat door de overheid moet worden gewaarborgd. Ook voor de ambtenaren”

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

Het Vlaams Belang begrijpt niet dat de gewestelijke administratieve diensten verhuisden naar een probleembuurt met een zeer bedenkelijke veiligheidsreputatie en zonder dat daar vooraf iets aan werd gedaan. “Dezesituatie is onhoudbaar en het wordt tijd dat er een grote kuis wordt gehouden zodat mensen zich vrij en veilig over straat kunnen bewegen”, aldus nog Lootens-Stael, die bij minister Gatz informeerde naar de aanpak van dit veiligheidsprobleem. “Als werkgever heeft het Gewest immers de verplichting tegenover haar werknemers, dat zij veilig naar het werk kunnen komen.”

“Helaas kreeg ik van de minister Gatz een nietszeggend antwoord”, besluit Lootens-Stael. “Zo is er een interne dienst voor welzijn en voor preventie en veiligheid die een luisterend oor moet bieden aan de ambtenaren in kwestie, en zal men dankzij het stadsvernieuwingscontract ‘SVC2 Brabant-Noord-Sint-Lazarus’ op langere termijn zorgen voor een heropleving van de wijk. Tenslotte zal men, hou u vast, een lichtplan bestuderen. Kortom niets wat voor de ambtenaren enige oplossing biedt.” Voor het Vlaams Belang kan enkel een kordate aanpak van de verbale en andere agressie aan te pakken en de veiligheid van de ambtenaren te kunnen garanderen.

⬛