Alweer geweld in Brussel tegen veiligheidsdiensten: “Hard en efficiënt optreden”

23 sep 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang herhaalt met klem de eis tot een gecoördineerd en efficiënt optreden tegen de gewelddaden jegens politie en brandweer. In de nacht van woensdag op donderdag werden containers in de Versailleswijk in brand gestoken en werd vervolgens de brandweer bekogeld met stenen”, zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Zonder krachtdadige aanpak zal het geweld blijven duren.”

“De agressieve gek met een krik of de zogenaamde ‘jongeren’ die vorig weekend de politie aanvielen om een arrestatie te verhinderen vormen heus niet het sluitstuk van een lange rij gewelddaden tegen alles wat in Brussel een uniform draagt”, voorspelt Lootens-Stael. “Integendeel, zolang er met enkelbandjes gestrooid wordt en straffeloosheid de norm blijft, is het einde nog lang niet in zicht.” Politievakbond VSOA wil ondertussen voorbeeldstraffen om haar leden te beschermen. “Zij hebben gelijk.” 

“Men mag niet wachten met optreden tegen het geweld tot er doden vallen”

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

Lootens-Stael ondervroeg Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en wees hem op de verantwoordelijkheid van hemzelf en van heel zijn regering” stelt Brussels Vlaams Belangfractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael. “Na het enkelbandje wegens het in het ziekenhuis slaan van verscheidene agenten is een overleg met de Brusselse verantwoordelijken bij Justitie dringend noodzakelijk.”

“De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij Vervoort, die het veiligheidsbeleid moet coördineren”, besluit Lootens-Stael. “Ook staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit) moet zijn brandweermensen verdedigen en beschermen. Herinner u het onderzoek aangaande zogenaamde ‘racistische tendensen’ bij de brandweer. Hij beloofde toen aan de geweldplegers in Brussel te gaan uitleggen wat de brandweer doet voor de samenleving, wat volgens hem zou het geweld zou stoppen. Als voorbeeld van wereldvreemd beleid kon het tellen.”