Aantal agenten in Brussel dat Nederlands kent duikt in 2024 onder 50 procent

04 mrt 2024 | Nieuws

Dat de Brusselse politie met heel wat problemen kampt, is een open deur intrappen. “Eén van die problemen is het taalprobleem”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Het gaat van kwaad naar erger met de tweetalige dienstverlening van de Brusselse politiekorpsen.” Uit cijfers die Pas daarover opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v), blijkt dat het aantal Brusselse agenten dat Nederlands kent dit jaar voor het eerst onder de 50 procent duikt.

Brussel is de hoofdstad van het land en de hoofdstad van Vlaanderen, die grondwettelijk en wettelijk tweetalig moet zijn. In de praktijk is dat echter al decennia niet het geval, ten nadele van de Nederlandstaligen. “En de Brusselse politie vormt hierin geen uitzondering. Wie als Vlaming dus in Brussel in contact komt met een agent, heeft één kans op twee om niet begrepen te worden”, aldus Pas. “Dat is, gelet op het statuut van Brussel, onaanvaardbaar.” Het Kamerlid stipt aan dat 96 procent van de agenten Frans kent, en er dus voor Franstaligen geen taalprobleem is in de hoofdstad.

Bij de nieuw aangeworven agenten schommelt het aantal tweetaligen al jaren rond niet meer dan 10 procent. “Het is in die omstandigheden dan ook logisch dat de tweetaligheid er razendsnel op achteruitgaat”, stelt Pas. “Onder de Vivaldi-regering daalde het aantal tweetalige Brusselse agenten van 51,6 procent in 2021 naar 45,6 procent in 2024, een achteruitgang met 6 procentpunten op vier jaar tijd.”

Een Federaal actieplan moet deze wantoestanden dringend rechtzetten

Barbara Pas

Fractievoorzitter Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

De verantwoordelijkheden hiervoor zijn verspreid. “Er is natuurlijk het Franstalig onderwijs in Brussel, dat er maar niet in slaagt een minimaal aantal tweetaligen af te leveren. En er zijn de Brusselse politiezones zelf, die bij hun wervingsbeleid de taalwet vierkant aan hun laarzen lappen”, gaat Pas verder. “Maar er zijn ook de opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en Annelies Verlinden, die hun kop steeds in het zand hebben gestoken.”

Voor het Vlaams Belang is het prijsgeven van het principe van de tweetaligheid van de politie in Brussel onaanvaardbaar. In veiligheidsaangelegenheden kan communicatie van levensbelang zijn en bovendien is Brussel de hoofdstad van een tweetalig land met een Vlaamse meerderheid. “Er moet structureel worden ingegrepen”, besluit Pas “Hierbij denken we aan een federaal actieplan op basis van drie krachtlijnen: het Franstalig onderwijs in Brussel moet, via de federaal voorbehouden onderwijstaalbevoegdheid, gedwongen worden aan het einde van het middelbaar onderwijs tweetaligen af te leveren. De kennis van de twee talen moet bij de opleiding in de Brusselse politieschool verankerd worden. En er moet een effectief toezicht en vernietigingsbeleid komen op de aanstelling van agenten voor wat het taalaspect betreft.”