Aanpak illegale migratie: “Neem een voorbeeld aan Denemarken”

06 jun 2021 | Nieuws

Voor Vlaams Belang moet dit land een voorbeeld aan Denemarken nemen. Deze week keurde het Deense parlement met een ruime meerderheid een voorstel goed dat een radicale omwenteling in het bestaande asielbeleid mogelijk moet maken”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Concreet is het de bedoeling zowel het aantal asielaanvragen als de illegale immigratie via levensgevaarlijke routes aan banden te leggen.”
 
In het ideale geval zou de afhandeling van de asielprocedure in de toekomst plaatsvinden in – door Denemarken gefinancierde – asielcentra in een niet-Europees land. “Wie recht blijkt te hebben op asiel, kan dat uiteraard krijgen, maar dan wel in het betreffende land en niet langer in Denemarken, tenzij in een welbepaald aantal uitzonderlijke gevallen”, aldus Van Langenhove. “Wie geen echte asielzoeker blijkt te zijn, zou worden gerepatrieerd naar het land van herkomst.”
 
De Deense regering heeft volgens het Vlaams Belang in ieder geval overschot van gelijk wanneer ze stelt dat ze niet langer wil dat in Denemarken en Europa massa’s geld worden gespendeerd aan asielprocedures, terwijl een meerderheid geen recht op asiel blijkt te hebben. “Dat geld is inderdaad beter en rechtvaardiger besteed aan de opvang in eigen regio en dus aan de velen die niet het geld hebben om gewetenloze mensensmokkelaars te betalen”, aldus nog Van Langenhove.
 
In grote lijnen is het Deense opzet een kopie van het Australische model. Wie illegaal tracht binnen te komen, krijgt nooit toelating om in het land te blijven. Bonafide asielzoekers krijgen in dat geval weliswaar recht op asiel, maar niet in Australië zelf. “Sinds de invoering van dit beleid werd in een mum van tijd het businessmodel van de mensensmokkelmaffia gekraakt en werd het aantal doden op de gevaarlijke zeeroute tot nul herleid”, vervolgt Van Langenhove. “Het geld dat de illegale immigratie ooit kostte, besteedt het land vandaag veel beter, met name aan de opvang in eigen regio, die veel meer mensen en echte noodlijdenden ten goede komt.”
 
“Helaas blijft de Europese Commissie tot op heden, ook in het aangekondigde én onrealistische ‘migratiepact’, uitgaan van open asielloketten voor illegale immigratie, terwijl dit systeem zijn onwerkbaarheid ondertussen duidelijk heeft bewezen”, besluit Van Langenhove. “Doch zoals Denemarken aantoont: de geesten zijn aan het rijpen.”
⬛