16 Europese partijen tekenen verklaring over EU: “Meer soevereiniteit en samenwerking, minder supranationale dwang”

01 jul 2021 | Nieuws

Zestien patriottische partijen zijn deze middag naar buiten gekomen met een gezamenlijke verklaring. Deze verklaring komt er naar aanleiding van de start van de ‘Conferentie over de toekomst van Europa’. In de tekst benadrukken de partijen – waaronder het Vlaams Belang, Fidesz van Hongaars premier Viktor Orbán, het Rassemblement National van Marine Le Pen en het Italiaanse Lega van Matteo Salvini – de nood aan consensuscultuur binnen de EU en meer respect voor de nationale soevereiniteit van de lidstaten. “We zijn overtuigd dat de primaire soevereiniteit bij de naties ligt en moet blijven liggen. De limieten van de EU-bevoegdheden moeten het subsidiariteitsbeginsel volgen: alle competenties die niet expliciet naar de EU zijn overgeheveld en die de EU niet beter kan uitvoeren, blijven bij de lidstaten.”

Binnenkort start de Conferentie over toekomst van Europa, een gezamenlijk initiatief van het Europees Parlement (EP), de EU-Raad en de Commissie waarbij Europese burgers zelf hun mening kunnen geven. De EU-organen hebben toegezegd naar de burgers te luisteren. Volgens de ondertekenaars van de ‘Gemeenschappelijke Verklaring over de Toekomst van Europa’ luistert de EU de laatste tijd echter minder en minder naar haar burgers en toont het te weinig respect voor de soevereiniteit van de natiestaten. 

“De EU kan – en moet – anders en beter” 

Gerolf Annemans

Europarlementslid, Vlaams Belang

“De EU is meer een meer een instrument aan het verworden van radicale krachten die een culturele, religieuze en uiteindelijk natieloze constructie van Europa willen maken”, zo staat in de tekst te lezen. “Dit met als doel het scheppen van een Europese Superstaat, waarbij het Europese tradities vernietigt of ‘cancelt’.” De verklaring van de 16 partijen gaat echter Europese samenwerking niet uit de weg, maar omarmt net de “overweldigende wil om samen te werken”. Maar enkel “een hervormde Unie zal gebruik kunnen maken van dit kapitaal, terwijl een Unie die hervorming afwijst het zal verkwisten.” De ondertekenaars eindigen dan ook met een oproep om het document te gebruiken “als basis voor een cultureel en politiek gemeenschappelijke opdracht, met respect voor de rol van de huidige politieke fracties. Laat ons samen de Unie hervormen, voor de toekomst van Europa!”

“Deze tekst moet dus de politieke basis worden voor zowel een nieuwe vorm van samenwerken binnen de EU als de samenwerking van de partijen en hun EP-fracties die het document reeds ondertekenden”, licht fractieleider in het Europees Parlement voor het Vlaams Belang Gerolf Annemans toe. “De Conferentie die de Europese Commissie samen met de EU-raad en het EP organiseert, dreigt immers nu al een eenzijdige oefening te worden met als enige mogelijke conclusie: meer EU, meer EU-bevoegdheden en minder respect voor de natiestaten. Hun beluisteren van de burgers heeft dan ook geen enkele bindende dimensie. Het lijkt meer te gaan dienen als een pseudo-democratische reclamestunt voor PR-doeleinden. Daar leggen we ons echter niet bij neer. De EU kan – en moet – anders en beter.”

De teller van ondertekenaars staat voorlopig op 16 met de volgende deelnemers: Het Vlaams Belang (Vlaanderen), Rassemblement National (Frankrijk), Lega (Italië), Recht en Rechtvaardigheid (Polen), Fidesz (Hongarije), Vox (Spanje), Fratelli d’Italia (Italië), FPÖ (Oostenrijk), Dansk Folkeparti (Denemarken), Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (Estland), Perussuomalaiset (Finland), Lietuvos lenkų rinkimų akcija (Litouwen), PNT-CD (Roemenië), Ellinikí Lýsi (Griekenland), Bălgarsko Nacionalno Dviženie (Bulgarije) en Ja21 (Nederland).

⬛