96.3% van Franstalige contractuele aanwervingen bij Brusselse OCMW’s in strijd met taalwetgeving

Taalwetgeving in Brussel nog steeds vodje papier (BHP)

Uit het taalrapport 2015 van de Brusselse vicegouverneur bleek dat de taalwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vijftig jaar na de invoering van de gecoördineerde wetten op het taalgebruik in bestuurszaken niet meer is dan een vodje papier waaraan zowel de...