Zaak Malika El Aroud: Vlaams Belang eist sluiting van visumloketten in Marokko

05 mrt 2021 | Nieuws

Naar aanleiding van de ‘zaak El Aroud’ deed staatssecretaris Sammy Mahdi van zich spreken met zijn pleidooi voor visumsancties tegen derde landen die weigeren hun uitgewezen onderdanen terug te nemen. Hij rekende daarvoor naar eigen zeggen sterk op de Europese Unie.

“Hoe wenselijk een kordate houding van de EU ook zou zijn, feit blijft dat die tot op heden is uitgebleven en ze nooit van haar (economische) macht heeft willen gebruik maken om onwillige derde landen tot medewerking te bewegen”, licht Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie)toe. “De sinds lang beloofde verbetering op dat vlak is dan ook vooral bij aankondigingen gebleven.”

Daarnaast is nu reeds duidelijk dat een mogelijke verstrakking van het visumbeleid niet zal volstaan om landen ertoe aan te zetten hun illegale onderdanen terug te nemen. “Als Mahdi meent wat hij zegt, moet hij er op Europees niveau voor pleiten om ook verdergaande, met name economische, sancties in het vooruitzicht te stellen”, aldus Van Langenhove , “waaronder het einde van voordelige exporttarieven, ontwikkelingssamenwerking en de belastingvrije geldoverdrachten vanuit België naar de herkomstlanden.” 

Marokko werkt niet mee bij uitzetting El Aroud: “Onderneem zelf actie”

Dries Van Langehove

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Het Vlaams Belang wijst er verder op dat de Belgische regering niet hoeft te wachten om uiteindelijk zélf reeds maatregelen te nemen. Marokko is al sinds 1965 één van de prioritaire partners van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en niets belet deze regering deze hulp te koppelen aan de bereidheid van het Noord-Afrikaanse land om zijn onderdanen terug te nemen.

“Indien nodig moet de Belgische regering bovendien overgaan tot de (tijdelijke) sluiting van de visumloketten in de Belgische ambassade in Rabat en het Consulaat-Generaal in Casablanca. Het staat buiten kijf dat een dergelijke maatregel zijn effect niet zou missen.”

“Toen dit land een twintigtal jaar geleden met een grote toestroom van Russen en Tsjetsjenen werd geconfronteerd en Rusland weigerde zijn onderdanen terug te nemen, sloot de Belgische regering in een zeldzame vlaag van daadkracht de visumloketten in de Belgische ambassade in Moskou. Twee weken later had België een terugnameakkoord met Rusland”, zo herinnert Van Langenhove eraan. “De vraag is dan ook wat de Belgische regering eigenlijk tegenhoudt om tegen Rabat vandaag dezelfde taal te spreken als destijds tegen Moskou. Eén zaak is zeker: de al jaren aanslepende onwil – en zelf ronduit tegenwerking – van bepaalde derde laden moet eindelijk en resoluut een halt worden toegeroepen.”

⬛