Welke regering valt het eerst? De Vlaamse of toch de federale?

26 mei 2022 | Nieuws

Het waren ongeziene toestanden gisteren in de Wetstraat. In het Vlaams Parlement rolden de regeringspartijen door het stikstofakkoord alweer vechtend over straat. En in het federaal parlement kon er geen stemming plaatsvinden omdat er onvoldoende leden van de Vivaldipartijen aanwezig waren om tot een meerderheid te komen. “Het is beschamend om te zien hoe de traditionele politieke partijen en de N-VA niet meer tot besturen komen”, zeggen fractieleiders Barbara Pas en Chris Janssens.

Omwille van Hemelvaartsdag vindt er vandaag geen zitting plaats in de Kamer van volksvertegenwoordigers en werd de plenaire vergadering uitzonderlijk al gisteren gehouden. Die viel hierdoor tegelijkertijd met deze van het Vlaams Parlement, waar er een zoveelste discussie over het stikstofakkoord op de planning stond. Van de initiële euforie bij dit akkoord blijft echter weinig over en de meerderheidspartijen zijn er meer en meer verdeeld over. Zowel cd&v als Open VLD vragen in navolging van het Vlaams Belang uitdrukkelijk om een herziening, terwijl de N-VA als enige er halsstarrig aan blijft vasthouden. De regeringspartijen raakten het niet eens waardoor het Vlaams Parlement zonder duidelijk antwoord uit elkaar ging. In het parlement aan de overkant was de malaise zo mogelijk nog erger en kon er geen stemming plaatsvinden omdat er onvoldoende parlementsleden van de meerderheidspartijen aanwezig waren. 

“De spanningen op het federale niveau sijpelen nu ook door tot op het Vlaamse”

Barbara Pas

Fractievoorzitter Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

“Voor de liefhebbers van het slechtere politieke toneel moet het gisteren een hoogdag geweest zijn, maar eigenlijk was het een beschamend schouwspel”, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens. “Zowel cd&v als Open VLD hebben onze standpunten over het stikstofakkoord overgenomen en verzetten zich hier nu zelf tegen. Het is duidelijk dat de meerderheid met haken en ogen aan elkaar hangt.”

Ook fractieleider in de Kamer Barbara Pas vond het een vreemde bedoening federaal. “Het is ongezien dat er geen stemming kon plaatsvinden omdat de meerderheidspartijen niet met genoeg leden aanwezig waren. Niet alleen bij de regeringsleden, maar ook bij de parlementsleden van Vivaldi is de rek er duidelijk af.”

“Het was van in het begin duidelijk dat enkel de afkeer van het Vlaams-nationalisme Vivaldi bij elkaar heeft gebracht, maar de spanningen zijn ondertussen zodanig groot dat het hoogst twijfelachtig is dat deze regering de rit zal uitdoen”, zegt Pas. Ook Janssens stelt zich dezelfde vraag over de Vlaamse regering. “Het stikstofakkoord verstikt de regering zo hard dat deze niet langer in staat lijkt om nog andere dossiers op te lossen. Wij blijven in elk geval onze rol spelen en zullen blijven opkomen voor de belangen van de Vlaming.”