Voedselbanken hebben steeds meer klanten

10 jan 2022 | Nieuws

De coronacrisis hakt er bij veel mensen financieel zwaar in. Niettegenstaande de hoera-berichten over de arbeidsmarkt en de economische relance die paars-groen uitstuurt is de werkelijkheid anders. “De mazen van het net worden steeds maar groter en steeds meer mensen worden in armoede gedreven”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). “Het aantal mensen dat beroep moet doen op de voedselbanken is gestegen tot 381.951 begunstigden in 2020. Opnieuw een ruime stijging in vergelijking met het jaar voordien.”

Op de vraag van Samyn naar cijfermateriaal van 2021 moest minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) toegeven die cijfers niet te hebben. Men weet niet op maandbasis hoeveel mensen naar de voedselbank gaan. “Dat is natuurlijk de beste manier om het probleem niet onder ogen te moeten zien”, aldus Samyn. “Uit onze contacten weten we dat er mensen geweigerd worden, maar daar worden geen cijfers over bijgehouden. En Lalieux blijft maar volhouden dat iedereen geholpen wordt.”

Bovendien blijft de federale regering hier in gebreke – alle mooie beloftes van de minister ten spijt. “Men deelt vooral Europees geld uit en aangezien we een netto-betaler zijn aan de EU, gaat het dus om eigen geld”, aldus nog Samyn. “De ondersteuning die het federale niveau zogezegd geeft aan de OCMW’s zijn de middelen die komen uit het Europees Fonds voor de hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). In 2020 werd daarmee 10.450 ton voeding via de voedselbanken uitgedeeld, wat overeenstemt met ca. 40 procent van alle daar uitgedeelde voeding. In 2021 is de stijging die we optekenen schrikwekkend. Via het Europese REACT-EU-fonds dat de corona-armoede wilde bestrijden kwam er 18 miljoen euro binnen, wat een stijging betekent van 47 procent ten opzichte van 2020. Maar ook dat is EU-geld.” 

“Steeds meer mensen wenden zich tot voedselbanken. Het is een schande dat er niet gewerkt wordt aan een globaal plan van aanpak om deze armoede uit de wereld te helpen”

Ellen Samyn

Kamerlid, Vlaams Belang

“En wat doet de federale regering, een regering van paars-groen die het zogezegd opneemt voor de ‘gewone’ man? Weinig of niets”, stelt Samyn vast. “Ze hebben in 2021 amper 7,25 miljoen vrijgemaakt voor voedselhulp, waarvan één derde ging naar het verhogen van de opslagcapaciteit (de huur van magazijnen dus). Een extra 3 miljoen ging naar de aankoop van materiële producten: shampoo, douchegel, tandpasta, deo, luiers en hygiënekits, maar enkel voor daklozen. En aangezien de meeste daklozen in Brussel verblijven heeft Lalieux haar oude werkgever dus weer goed toebedeeld.”

“De stijgende energieprijzen zullen steeds meer mensen onder de armoedegrens duwen, de stijgende voedselprijzen zijn steeds meer voelbaar in de winkels”, besluit Samyn. “Er moeten structurele maatregelen komen: verlaging van de btw op energie, verlaging van de btw op essentiële voedingsproducten én hogere nettolonen. We moeten onze mensen helpen en niet het OCMW van de wereld spelen. Maar het feit dat er mensen naar de voedselbank moeten gaan is onze maatschappij onwaardig.”