Vlaamse Inspectie bewijst bedrog El Kaouakibi: “Subsidiestal uitmesten”

28 okt 2021 | Nieuws

Uit een rapport van de Vlaamse Inspectie voor Financiën blijkt dat Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (ex-Open Vld) sinds 2012 1.363.622 euro aan Vlaamse subsidies kreeg. Dit door “systematisch en symptomatisch misbruik. Steeds dezelfde bedragen werden aan familieleden – die niets te maken hadden met haar vzw – betaald zonder uitleg. “Dit toont nogmaals aan hoezeer het subsidiebeleid ontspoord is, zegt fractieleider Chris Janssens. “En los van het misbruik, vloeit er veel te veel Vlaams belastinggeld weg naar tal van andere schimmige projecten en vzw’s – veelal met een linkse en multiculturele agenda. Daarom dienden wij in april al een motie om het Rekenhof het Vlaams subsidiebeleid te laten onderzoeken.

De Inspectie voor Financiën onderzocht alle subsidies die El Kaouakibi ontving van de Vlaamse overheid. In totaal gaat het om 16 dossiers. Er werden voorschotten aan El Kaouakibi betaald, maar ze diende achteraf nooit facturen in om de kosten te bewijzen. Eén keer leverde ze facturen in die niets te maken hadden met het project waarvoor ze subsidies aanvroeg. Uit het rapport blijkt dat ook haar familie mee kon graaien en kilometer- en vrijwilligersvergoedingen kregen. De Vlaamse overheid krijgt eveneens kritiek wegens laksheid.

Schandaal El Kaouakibi: “Er is dringend nood aan een externe en onafhankelijke doorlichting van het subsidiebeleid van de Vlaamse regering”

Een van de meest schrijnende voorbeelden van fraude is de 400.000 euro subsidie die voormalig minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) toekende aan El Kaouakibi, bedoeld voor de renovatie van haar nieuwe danscentrum in Antwerpen. “Zonder een factuur te tonen, kreeg ze een voorschot van zo’n 320.000 euro waarvan 100.000 euro wegvloeide naar haar privévennootschap”, reageert Janssens. “Wij klaagden al ettelijke malen zulke ontransparante subsidiestromen aan, net als het gebrek aan controle erop. Onze motie beoogt daarom een onderzoek door het Rekenhof naar de subsidieprocedures.”

In 2021 wordt immers maar liefst voor 13,3 miljard euro aan subsidies gespendeerd, of bijna een derde van de totale Vlaamse begroting. “Dat is immens veel geld voor een alles behalve transparant subsidiebeleid”, meent Janssens. “In te veel domeinen vloeien er subsidies naar vzw’s die zelfs de volksvertegenwoordigers alleen maar via parlementaire vragen te weten kunnen komen.”

Eerder dit jaar was er bij CD&V, N-VA en Open Vld echter geen bereidheid tot heroverweging van het eigen subsidiebeleid. “Hopelijk neemt de Vlaamse regering, nu het rapport het subsidiebedrog van El Kaouakibi zwart-op-wit heeft aangetoond, eindelijk wel haar verantwoordelijkheid”, besluit Janssens. “Er moet eindelijk komaf gemaakt worden met deze subsidiezwendel.”