Vlaams Belang wil geen extra immigratiekanaal

28 apr 2022 | Nieuws

Gisteren stelde de Europese Commissie haar plannen voor met betrekking tot de versoepeling van de legale migratie naar Europa. Meer concreet zou de Commissie dit jaar nog de deur wil openzetten voor ‘arbeidsmigranten’ uit landen zoals Egypte, Marokko en Tunesië. In een latere fase zouden er ook nog ‘talent partnerships’ met Senegal, Nigeria, Pakistan en Bangladesh op de agenda staan. Door meer, of nog meer, legale arbeidsmigratie wil de Commissie naar eigen zeggen de tekorten op de Europese arbeidsmarkt verminderen en illegale immigratie tegengaan”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Voor zover ze zelf gelooft wat ze zegt, slaat de Europese Commissie de bal compleet mis.

“In de eerste plaats getuigt het (verder) versoepelen van de economische migratie om de tekorten op onze arbeidsmarkt op te lossen van kortzichtigheid. Het Vlaams Belang wil dat het beleid focust op werkverschaffing, bijscholing en activering van eigen werklozen en inactieven”, aldus Van Langenhove. “Extra economische migratie is een oplossing die er geen is én die op korte termijn weliswaar een welbepaald patronaat ten goede kan komen, maar waarvan de lasten uiteindelijk door de samenleving worden gedragen.” 

“Het Vlaams Belang heeft meermaals gesteld dat legale migratie illegale migratie niet doet verminderen”

Dries Van Langenhove

Kamerlid, Vlaams Belang

Omdat men geen ‘brain drain’, waarbij derde landen hun beste talenten zien vertrekken, wil bewerkstelligen, zou de legale migratie vanuit deze landen worden gekoppeld aan (extra) ontwikkelingshulp voor betrokken landen. “Kortom: om extra migranten naar hier te ‘mogen’ laten komen, gaan we ook nog eens geld op tafel mogen leggen”, vervolgt Van Langenhove. “Veel gekker moet het echt niet meer worden.”

Het Vlaams Belang wijst er verder op dat verschillende van voornoemde landen bekend staan voor hun gebrek aan medewerking – en zelfs ronduit tegenwerking – als het over de terugname van hun illegale onderdanen gaat. “In plaats van deze landen eindelijk sancties op te leggen worden ze door de opening van legale immigratiekanalen beloond”, aldus nog Van Langenhove. “Daarmee doet de Commissie het omgekeerde wat ze herhaaldelijk heeft beloofd en zet ze de wereld op zijn kop.”

Tot slot stelt het Vlaams Belang dat de bewering dat legale migratie de illegale instroom zal verminderen elke onderbouwing mist en zelfs wordt tegengesproken door de praktijk. “Het volstaat in dat verband te verwijzen naar een klassiek immigratieland zoals de Verenigde Staten, dat jaarlijks een aanzienlijk contingent legale migranten toelaat, maar geenszins gespaard blijft van illegale immigratie (vanuit Mexico)”, besluit Van Langenhove. “Dat hoeft ook niet te verbazen, want degenen die in aanmerking komen voor immigratie via het legale kanaal, hebben meestal niet hetzelfde profiel als degenen die illegaal het land proberen binnen te komen. Wie beweert dat de achterdeur van de illegale immigratie kan gesloten worden door de voordeur van de legale immigratie open te zetten, getuigt van wereldvreemdheid of – erger nog – van hypocrisie.”