Vlaams Belang vraagt in resolutie om Franstalig België te berispen over cordon médiatique

27 apr 2022 | Nieuws

Het Vlaams Belang agendeert vandaag in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie waarin de Vlaamse regering wordt gevraagd Franstalig België te wijzen op de principes van vrije meningsuiting, persvrijheid en vrije toegang tot de media die ook daar dienen te worden toegepast. “Naar aanleiding van het debat tussen Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez bleek nog hoe droevig het gesteld is met deze principes ten zuiden van de taalgrens, stelt Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens. Het cordon médiatique dat daar wordt toegepast is absurd en absoluut onaanvaardbaar.

De voorbije dagen kreeg MR-partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez een storm van kritiek over zich heen, omdat hij het gewaagd had deel te nemen aan een debat met Tom Van Grieken in Terzake. Zowat het ganse Franstalige politieke en mediatieke establishment eiste van Bouchez dat hij de tussen de klassieke partijen afgesproken gedragscode inzake het cordon médiatique opnieuw zou bevestigen. In Franstalig België mogen politici van de gevestigde partijen niet in debat gaan met rechtse, immigratiekritische partijen. In de Franstalige media geldt er bovendien een afspraak dat vertegenwoordigers van rechtse partijen niet aan het woord worden gelaten.

“In een normale democratie kunnen burgers via de media kennis nemen van de standpunten van alle politieke partijen en gaan politici van alle partijen publiekelijk op een beschaafde manier met elkaar in debat”, reageert Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans. “In gans West-Europa worden deze evidente democratische beginselen toegepast, enkel in Franstalig België gebeurt dit niet. Daar is het in de beste dictatoriale traditie het heersende politieke establishment dat beslist welke meningen de bevolking te horen mag krijgen.” PS-partijvoorzitter Paul Magnette toonde zich recent nog trots dat de censuur van het cordon médiatique stemmen voor immigratiekritische partijen – zoals het Rassemblement National of het Vlaams Belang – heeft kunnen voorkomen.

“Verkiezingen behoren gewonnen te worden door overtuigingskracht in debatten en niet zoals in Franstalig België door middel van censuur.”

Tom Van Grieken

Voorzitter Vlaams Belang

Volgens het – overwegend linkse – francofone politieke establishment moeten rechtse politieke tegenstrevers dus niet bestreden worden door een goed en integer beleid dat rekening houdt met de wensen van de burgers, maar wel door middel van mediacensuur. “Het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering spraken zich al vaak uit tegen mensenrechtenschendingen elders in Europa en de wereld”, stelt Janssens. “Het zou dan ook van een bedenkelijke selectieve verontwaardiging getuigen indien het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering nu zouden zwijgen over de aantasting van elementaire democratische grondbeginselen in eigen land.”

In de door het Vlaams Belang ingediende resolutie wordt de Vlaamse regering opgeroepen “haar bezorgdheid aan de Franstalige Gemeenschapsregering mee te delen over het gebrek aan respect voor de democratie, de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de vrije toegang tot de media in het Franstalige landsgedeelte”. Ook wil het Vlaams Belang dat “aan de Franstalige politieke partijen duidelijk wordt gemaakt dat in een democratie verkiezingen dienen gewonnen te worden door overtuigingskracht in vrije debatten en niet via de weg van censuur – zeker niet door openbare omroepen – en het beroven van de burger van het recht op informatie”.