Vlaams Belang veroordeelt EU-migratiepact fel

09 jun 2023 | Nieuws

Een aantal lidstaten van de Europese Unie hebben in Luxemburg een akkoord gesloten over het EU-migratiepact. Het Vlaams Belang veroordeelt het akkoord fel. “Wat dit akkoord doet, is legale migratie bevorderen en het vermindert op geen enkele manier illegale migratie”, zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken. “Men wil illegale migratie transformeren in legale migratie. De fundamenten voor een beleid dat migratie naar Europa afremt ontbreken volledig. Vlamingen en Europeanen willen minder en niet meer migratie.”

Voor het Vlaams Belang is de zogenaamde verplichte spreiding van asielzoekers onaanvaardbaar.  “Dat is niets minder dan een uitholling van de soevereiniteit van de lidstaten en eenvoudigweg symptoombestrijding”, aldus de voorzitter die zich aansluit bij de landen die het akkoord eveneens verwerpen zoals Polen en Hongarije. “De Europese Commissie beweert steevast dat we meer migratie nodig hebben en wil daarom ook de volledige controle over de migratiestromen. Soevereine landen worden gedwongen asielzoekers op te nemen met dit akkoord. Wie weigert wordt zelfs een boete opgelegd van 20.000 euro per asielzoeker.”

Het fundamentele probleem blijft dat dit pact geen oplossing biedt om de stijgende illegale immigratie naar Europa aan banden te leggen, maar focust op meer legale paden voor migratie

Tom Van Grieken

Voorzitter, Vlaams Belang

Dat het akkoord bepaalt dat er voortaan ‘snelle screenings’ zouden komen aan de buitengrenzen is volgens de partij niet meer dan retoriek. “Dat is in het verleden al geprobeerd in onder meer Griekenland”, zegt Van Grieken. “Met het gekende resultaat tot gevolg. Het wordt uiteraard nog ongeloofwaardiger wanneer men weet dat een gemiddelde asielprocedure in België, waar het asielsysteem erg sterk uitgebouwd is, 455 dagen aansleept.” Het Vlaams Belang staat ook erg wantrouwig ten aanzien van de aankondiging dat illegale immigranten die niet voor asiel in aanmerking komen in dat geval meteen zouden teruggestuurd worden naar de landen van herkomst. “Al jarenlang is de EU bevoegd voor het terugkeerbeleid, met als praktisch resultaat dat niet eens een kwart effectief terugkeert”, aldus de voorzitter. De partij verwijst daarbij ook naar de Europese visumsancties tegen onwillige derde landen, die grotendeels bij aankondigingen zijn gebleven.

“Het fundamentele probleem blijft dat dit pact geen oplossing biedt om de stijgende illegale immigratie naar Europa aan banden te leggen, maar focust op meer legale paden voor migratie”, beklemtoont Van Grieken. “Men wil illegale migratie transformeren in legale migratie.” De partij blijft daarentegen haar pleidooi herhalen om zo snel mogelijk werk te maken van een ‘Fort Europa’ om migratie tegen te gaan. “Als de EU zijn belofte niet nakomt om de buitengrenzen effectief te beschermen, moeten we net zoals Denemarken voor een opt-out gaan”, besluit Van Grieken. “We moeten onze grenzen fysiek afschermen, pushbacks legaliseren en ervoor zorgen dat wie illegaal Europa binnenkomt het recht op asiel definitief verliest. Vlamingen en Europeanen willen minder en niet meer migratie.”