Vlaams Belang veroordeelt christenvervolgingen Turkije

17 mei 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang blijft de wereldwijde vervolging van christenen, vooral in de Arabische wereld, steevast in de aandacht brengen en veroordelen. Maar ook in kandidaat EU-lidstaat Turkije worden christenen en hun gemeenschap vaak geviseerd en vervolgd”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). “Zeker in Zuidoost-Turkije, waar de laatste Assyrische-Chaldeeuwse bewoners voornamelijk wonen, is deze bevolkingsgroep het doelwit van grof geweld, dreigementen, intimidatie en pesterijen.”

Deze keer werd in Mehr, een dorpje in het oosten van Turkije, een Chalcedonische kerk vernield. “Een kerk die genoemd was naar een christelijke martelares, die vorig jaar ontvoerd en vermoord werd en wier zoon een katholieke priester is”, aldus Samyn. “De vernieling in kwestie was geen sinecure, daar het hier om een grotkerk ging. Men heeft dan maar vooral de relieken in de kerk vernietigd.” 

“Het aantal berichten over christenvervolgingen in Turkije is ronduit schrikwekkend”

Ellen Samyn

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Naar aanleiding van eerdere incidenten ondervroeg de Vlaams Belang-fractie minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR). “Zo bijvoorbeeld na branden in Zuidoost-Turkije in juli 2019 en augustus 2020, waarbij de Assyrisch-Chaldeeuwse gemeenschap zwaar getroffen werd”, vervolgt Samyn, die ook deze keer de minister zal ondervragen. “Helaas kwam Wilmès in haar antwoord destijds niet verder dan het uiten van bezorgdheid en de weinig concrete mededeling dat de situatie van de mensenrechten in Turkije opgevolgd zou worden.”

Het Vlaams Belang moet helaas steeds opnieuw vaststellen dat in een toenemend aantal landen christelijke minderheidsgroepen worden gezien als een bedreiging. “Maar al te vaak en zonder enige aanleiding worden jaarlijks duizenden christenen geviseerd, geïntimideerd, vervolgd en in het ergste geval zelfs gedood omwille van hun geloof”, besluit Samyn. “. Het regime van president Erdogan zet zelfs het leger in tegen christenen. Eens te meer is duidelijk dat een ondemocratisch land als Turkije niet thuishoort en nooit zal thuishoren in de Europese Unie.”

⬛