Vlaams Belang steunt verzet Polen en Hongarije: “Neen aan het Europese dictaat”

18 nov 2020 | Persberichten

Polen en Hongarije hebben in de EU-ambassadeursvergadering hun veto gesteld tegen de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Het Duitse EU-voorzitterschap en het Europees Parlement beslisten immers om de uitkering van steun te koppelen aan inmengingen in de nationale politiek.

Deze zomer bereikten de Europese leiders een akkoord over de Europese begroting van 2021 tot 2027. Deze voorziet een bedrag van 1074 miljard euro aan uitgaven. Dit wordt nog eens aangedikt met een coronaherstelfonds ten belope van 750 miljard euro. Het opzet is dat dat fond vanaf volgend jaar subsidies uitkeert aan de lidstaten, een transfermechanisme dat pas in werking zal treden nadat alle lidstaten instemden met de verhoging van de eigen middelen van de Europese Unie. Alles samen is de EU dus van plan om de komende jaren ruim 1,82 biljoen euro uit te geven.

Polen en Hongarije stellen hun veto tegen deze begroting. Dat deden ze in het comité van de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten. De begroting koppelt immers een voorwaarde aan de uitkering van de steun. Het budgettaire pakket zal afhangen van het respect voor de rechtstaat en de geldkraan kan worden dichtgedraaid als de onafhankelijkheid van het gerecht in het gedrang komt.

Vlaams Belang heeft boodschap voor Hongarije en Polen in verzet tegen EU: “Volhouden!”

Volgens Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) is het opzet van de EU duidelijk. “Het coronaherstelfonds wordt met EU-schulden gefinancierd”, zo verklaart de Europarlementariër. “De EU wil staten daarmee onderwerpen aan de politiek-correcte dictaten. Het wil bepalen hoe landen intern georganiseerd worden.”

Polen en Hongarije voelen zich geviseerd door de Europese Unie, hetgeen volgens Vandendriessche terecht is. “Al jaren dreigt de Europese Unie ermee om artikel 7 in te roepen tegen Polen en Hongarije, dit omdat de rechtstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zogenaamd gevaar lopen. In werkelijkheid is de EU niet opgezet met de soevereine koers die beide landen varen. Polen en Hongarije weigeren mee te stappen in het fanatieke euro-federalisme, daarom wil de EU nu druk zetten door de geldkraan dicht te draaien.”

Vandendriessche meent dat dit een principekwestie is. “Polen en Hongarije glijden helemaal niet af naar een dictatuur, sterker zelf, de democratisch verkozen machten dreigen buitenspel gezet te worden door niet-verkozen Europese bureaucraten.” Nochtans zijn Polen en Hongarije netto-ontvangers van EU-fondsen, besluit Vandendriessche. “Polen zou 160 miljard krijgen, Hongarije 50 miljard. Hun vrijheid, soevereiniteit en waardigheid zijn niet te koop. Volhouden!”

⬛