Vlaams Belang steunt eisen vakbonden Brusselse brandweer

21 okt 2022 | Nieuws

Fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) ondervroeg staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) over een stakingsaanzegging voor 25 oktober bij de Brusselse brandweer: “De brandweerlieden klagen over een sterke toename van de interventies die vaak in gewelddadige omstandigheden moeten plaatsvinden. Ik vind in de eerste plaats dat de brandweer respect van de politiek moet krijgen maar ook een betere psychosociale ondersteuning. De acties tegen agressie hebben blijkbaar nog niet het gewenste effect opgeleverd.”

“Naar verluidt vinden er de laatste weken opnieuw vaker hinderlagen plaats waarbij met stenen naar de brandweer wordt gegooid waardoor politie-escortes nodig zijn”, aldus Lootens-Stael. “Dat de situatie voor de hulpdiensten precair is toont ook de recente brandstichting aan bij politievoertuigen in de Marollen. Het probleem is het gebrek aan veiligheid, dat te maken heeft met het geweld rond de drugshandel. Geweld dat escaleert wanneer de politie controles opvoert. Ook de brandweer is daar het slachtoffer van.”

“We hebben begrip voor het alarmsignaal van de vakbonden”, vervolgt Lootens-Stael. “De moeilijke werkomstandigheden leiden tot een grote uitval en vertrek van personeel waardoor de druk nog vergroot. De vakbond vindt dat er te weinig psychosociale steun is, een probleem dat ik ook al eerder heb aangeklaagd. Door het grote aandeel brandweerlui die met posttraumatische stress kampen, is er in sommige kazernes een afwezigheidsgraad van meer dan 10 procent. Ik vind dat zeer ernstig. Blijkbaar hebben de maatregelen van de laatste jaren te weinig impact en wordt de negatieve spiraal niet doorbroken.”

“Dat Smet de zaak een beetje lacherig relativeerde en vaststelde dat we in alle steden te maken hebben met meer agressie vind ik bedroevend”, besluit Lootens-Stael. “Er is inderdaad een plan uitgerold om agressie tegen te gaan, maar ik vraag bijkomende actie. In de eerste plaats respect voor de brandweerlieden en een stevig signaal vanuit de regering dat de situatie serieus wordt genomen. En daarnaast een ernstige psychosociale ondersteuning voor de mensen op het terrein en een eveneens ernstige opvolging en juridische ondersteuning van brandweerlieden die geconfronteerd worden met verbale of fysieke agressie, met burgerlijke partijstelling door de regering.”