Vlaams Belang hekelt Europese Klimaatwet

24 apr 2021 | Nieuws

Woensdag bereikten het Europees Parlement en de Europese Raad een akkoord over de Europese Klimaatwet, die onder meer een broeikasgasreductie van 55% tegen 2030 inhoudt. Het Vlaams Belang plaatst ernstige vraagtekens bij de haalbaarheid van deze doelstelling. “Het afbouwen van onze afhankelijkheid van broeikasgassen is een goede zaak, maar moet geleidelijk aan gebeuren”, aldus Europees Parlementslid Tom Vandendriessche.

De Klimaatwet giet de verbintenissen uit de Green Deal in een bindend kader dat het raamwerk vormt van de Europese klimaatdoelstellingen. De Europese Unie heeft immers het voornemen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Om die doelstelling te halen, wil de EU zich inspannen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te doen dalen ten opzichte van 1990.

“Dit heeft allerlei kwalijke gevolgen,” zo reageert Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). “Nauwelijks doen de Europese leiders aan sociaaleconomische effectbeoordeling, men staart zich blind op de klimaathysterie en zo ontstaat een opbod om de lat elke keer hoger te leggen.” Vandendriessche twijfelt ook over de effectiviteit van een dergelijke reductie. “De Europese Unie is slechts verantwoordelijk voor 9,8% van de globale CO2-uitstoot, dus de impact van een dergelijke reductie op het klimaat zal heel pover zijn.”

“De Klimaatwet lijkt meer op nattevingerwerk en symboolpolitiek dan op verantwoord beleid dat rekening houdt met alle maatschappelijke en wetenschappelijke factoren”

Tom Vandendriessche

Europarlementslid, Vlaams Belang

Volgens Vandendriessche doet de EU op die manier aan zelfkastijding. “De krachtige broeikasgasreductie zal vooral een gesel worden voor onze economie. We leggen onze gezinnen en bedrijven onhaalbare doelstellingen op, terwijl men in andere delen van de wereld verder koolstofintensief goederen blijft produceren”, stelt Vandendriessche kritisch. “Landen zoals China en India hebben helemaal geen last van onhaalbare klimaatdoelstellingen.”
 
Het Vlaams Belang ziet echter wel opportuniteiten in de beoogde groene transitie, maar pleit voor redelijkheid. “De roekeloosheid van de EU houdt geen rekening met de energie-intensieve Vlaamse economie waardoor een sociaaleconomisch bloedbad dreigt”, besluit Vandendriessche. “Wij weigeren onze economie op te offeren voor onhaalbare klimaatdoelstellingen.”

⬛