Vlaams Belang eist ontslag Ihsane Haouach

06 jul 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang eist het onmiddellijke ontslag van regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen Ihsane Haouach (Ecolo). De partij is verbijsterd dat een regeringscommissaris ons kostbare democratische bestel in vraag stelt omwille van demografische veranderingen. “Haar recent interview met het dagblad Le Soir kan moeilijk anders begrepen worden”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). Eerdere uitlatingen van Haouach tonen eveneens aan dat zij een militante moslima is, door openlijk de moslimgemeenschap aan te spreken en aan te sporen om zich ‘politiek te organiseren en druk uit te oefenen’.”

Een regeringscommissaris wordt benoemd door de regering en valt om deze reden onder het neutraliteitsbeginsel. “Van meet af aan was dus al duidelijk dat Haouach ten zeerste ongeschikt was voor de functie van regeringscommissaris”, aldus Van Langenhove. “De dame blijft immers steevast ostentatief haar hoofddoek dragen, een allesbehalve neutraal symbool.” Haar benoeming door partijgenote en staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz (Ecolo) was een opzettelijke provocatie in het hoofddoekendebat, zegt het Vlaams Belang, maar deze provocatie dreigt de paars-groene regering nu evenwel zelf slecht te bekomen. 

Uitspraken Haouach “angstwekkend”

Dries Van Langenhove

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

In een interview met het dagblad Le Soir van 3 juli stelt Ihsane Haouach immers de scheiding tussen kerk en staat in vraag omwille van demografische verandering. “Dat kan natuurlijk enkel over islamisering door omvolking gaan”, vervolgt Van Langenhove. “Het is een verbijsterende en vooral angstwekkende gedachte dat de resultaten van eeuwenlange ontwikkeling van de Europese cultuur en identiteit door de islamisering zomaar opzij geschoven kunnen worden.”

Het Vlaams Belang benadrukt bovendien dat het bewuste interview met Le Soir niet het enige bezwarende element is. “Zo liet ze in een eerder interview aan de Islamistische Moslimbroederschap gelinkte organisatie ‘European Forum of Muslim Women’, onder meer optekenen het spijtig te vinden dat moslims zich in België nog niet verenigen om echte politieke druk te zetten”, besluit Van Langenhove. “Het is veelzeggend dat die bewuste passage na haar nominatie voor de post van regeringscommissaris in alle discretie werd verwijderd. Het is eveneens veelzeggend dat een partij die zich zogezegd verzet tegen etnocultureel hokjesdenken en wij-zij-denken, net iemand voordraagt die vindt dat moslims zich als aparte groep politiek moeten organiseren om ons systeem onder druk te zetten.”

Van Langenhove zal tijdens de plenaire vergadering donderdag interveniëren met de eis om ontslag.

⬛