Vlaams Belang dient wetsvoorstel in om huisjesmelkerij aan te pakken

15 aug 2022 | Nieuws

Het Vlaams Belang wil dat huisjesmelkerij strenger worden aangepakt en diende een wetsvoorstel in om het Strafwetboek in die zin dringend aan te passen. “Huisjesmelkers halen op een schaamteloze en gewetenloze manier profijt uit andermans kwetsbare toestand”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Een gevangenisstraf tot vijf jaar is hier zeker op zijn plaats.”

“Eenpersoonskamers worden tegelijkertijd, soms per vierkante meter, verhuurd aan verschillende mensen. Soms zelfs per shift, drie keer acht uur per dag”, aldus Dillen. “En deze schande komt steeds vaker voor. In 2019 heeft de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alleen al 526 klachten geregistreerd. En dat is allicht het tipje van de ijsberg. Meestal worden geen klachten ingediend en de problematiek blijft zeker niet beperkt tot de grootsteden.” 

“Huisjesmelkerij is een zwaar misdrijf en dient als dusdanig te worden behandeld”

Marijke Dillen

Kamerlid, Vlaams Belang

In de praktijk gaat het veelal om woningen die niet voldoen aan de woonkwaliteitsnormen en stellen zich ook ernstige problemen rond de veiligheid van de verhuurde panden. “We hebben het dan over levensgevaarlijke situaties, vaak ook voor de omwonenden. Brandgevaar, elektrocutiegevaar en CO-vergiftiging”, vervolgt Dillen. “En los daarvan is er voor de bewoners meestal geen enkel elementair comfort aanwezig. Geen ruimte en geen degelijke verwarming.”

“De slachtoffers van de huisjesmelkers zijn lang niet altijd asielzoekers of illegalen. Alle sociaal en economisch zwakkeren, niet in het minst bejaarden, kunnen hieraan ten prooi vallen”, merkt Dillen tot slot op. “In 2005 werd huisjesmelkerij als een autonoom misdrijf ingevoegd in het Strafwetboek. En bij die gelegenheid werd de strafmaat teruggebracht van vijf tot drie jaar gevangenisstraf. Maar daar bestond geen enkele aanneembare objectieve reden voor. Van een zachte aanpak voor wie misbruik maakt van zwakkeren in de samenleving kan geen sprake zijn.”