Vlaams Belang dient klacht in tegen VRT-uitzending El Kaouakibi

08 mrt 2021 | Nieuws

Met de live-uitzending van de juridische verdediging van Sihame El Kaouakibi (Open Vld) heeft de VRT de mediawetgeving met de voeten getreden. Dat vindt althans Vlaams Belang-parlementslid en lid van de mediacommissie, Klaas Slootmans, die naar de mediaregulator stapt met een klacht. “De VRT ging haar wettelijk boekje te buiten.”

Op 22 februari riep Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi de pers bij mekaar om in het bijzijn van haar advocaten – waaronder sp.a-kopstuk Johan Vande Lanotte – toelichting te geven bij de verdediging in haar zaak omtrent de aantijgingen met betrekking tot zelfverrijking met subsidiegeld en financiële onregelmatigheden bij haar vennootschappen. De VRT zond die verdediging rechtstreeks en integraal uit via VRT NWS. In totaal schonk de VRT mevrouw El Kaouakibi zowat anderhalf uur ongefilterde zendtijd. Volgens het Vlaams Belang ging de openbare omroep hiermee echter meer dan zijn wettelijk boekje te buiten. In het Vlaams Parlement ondervroeg Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) over de zaak, maar die laatste verwees naar de redactionele onafhankelijkheid en de autonomie van de omroep en gaf aan geen initiatief te zullen nemen.

 

VRT-contracten met El Kaoukibi bijkomend bezwarend element

Het Vlaams Belang neemt daar echter geen genoegen mee en stapt nu naar de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) om de VRT alsnog te laten sanctioneren. Volgens Slootmans werden aan El Kaouakibi immers veel te ruime faciliteiten geboden in het kader van een lopend strafonderzoek. Dat de stream bovendien werd afgebroken wanneer de vragenronde aanvatte, noemt de Vlaams Belanger “een verzwarend element, aangezien hierdoor enig kritisch wederwoord in de kiem werd gesmoord.”

Dat achteraf bleek dat El Kaouakibi meerdere contracten afgesloten had met de VRT op het ogenblik dat ze in de raad van bestuur van diezelfde VRT zetelde, is volgens de Vlaams Belanger een bijkomend verzwarend element. Te meer gezien de feiten waarnaar een strafonderzoek loopt zich over hetzelfde tijdvak uitspannen. Volgens Slootmans is het, gezien deze achtergrond, niet onaannemelijk dat de VRT uit eigenbelang handelde. Bovendien is deze manier van werken, aldus de Vlaams Belanger, strijdig met de journalistieke onafhankelijkheid.

 

Twee maten en twee gewichten met El Kaouakibi

“Los van de schuldvraag, die alleen het gerecht toekomt, dient de vraag gesteld of het de taak is van de VRT om de integrale juridische verdediging van persoon x of y live en zonder enige vorm van tegenspraak uit te zenden”, zo gaat Slootmans verder. “In die zin is dit een gevaarlijk precedent. Stel u voor dat de verdediging van Dries Van Langenhove op een dergelijk kritiekloze manier zou worden uitgezonden, het land stond op zijn kop, er was een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement en de mediaregulator zou de klachten amper kunnen verwerken. Maar wanneer dat gebeurt bij een lid van een regeringspartij laat men betijen en valt dat onder de redactionele autonomie”.

Volgens het Vlaams Belang hypothekeert “deze dergelijk groteske manier van twee maten en twee gewichten” de geloofwaardigheid van de openbare omroep. Slootmans meent dan ook dat de regelgeving over onpartijdigheid met de voeten is getreden. “Het live, kritiekloos en integraal uitzenden van een verdediging in een juridisch geschil kan bezwaarlijk als onpartijdige berichtgeving worden gecatalogeerd. Het doet bovendien ook afbreuk aan de onpartijdigheidsbepalingen van het redactiestatuut.”

⬛