Vlaams Belang: “Brusselse regering wil leven op kosten van anderen”

26 okt 2020 | Persberichten

De Brusselse regeerverklaring blijft scherpe reactie uitlokken. Het Vlaams Belang ziet na de geplande kosten vooral “ongeloofwaardige beloften en strooien met geld dat men niet heeft.” 

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) stelde gisteren de beleidsdoelstellingen voor het komende jaar voor. Het was meteen ook de aankondiging voor de meerjarenbegroting, het resultaat van anderhalf jaar moeizame gesprekken.

Voor het Vlaams Belang verheft het beleid het maken van schulden tot standaard. “De regering vindt in de coronacrisis een goedkoop excuus. Schaamteloos”, vindt fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). “Voor het betalen van de rekening wordt nu gekeken naar de pendelaar, de bevriende federale regering en de EU. Men strooit met geld dat men niet heeft.” 

“Groenen sussen hun achterban terwijl ze de gezondheidscrisis en de kosten hebben laten ontsporen”

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

“Ik zie steeds hetzelfde mechanisme”, analyseert Lootens-Stael. “Ongeloofwaardige beloften op het vlak van sociale huisvesting, opgesmukt met een paar prestigeprojecten en kosten die steevast op een sisser uitlopen. Een ongebreidelde immigratie zonder een integratiebeleid, en armoede wordt geïmporteerd. Ook de groenen willen met ondoordachte ‘quick wins’ en symboolmaatregelen hun achterban sussen terwijl ze de gezondheidscrisis hebben laten ontsporen.”

De rechtsnationalistische partij stelt dat de Brusselaar beter verdient en ziet alternatieven in het ondersteunen van degenen die door hun arbeid het gewest overeind kunnen houden. “Spijtig genoeg verlaten zij jaarlijks met tienduizenden de stad. Op het vlak van veiligheid, leefbaarheid, betaalbare huisvesting, netheid, goede infrastructuur en aangepaste zorg wordt geen vooruitgang geboekt” klinkt het tot slot.