Vivaldi-partijen stemmen tegen vermindering partijdotaties

05 dec 2022 | Nieuws

Het Vlaams Belang stelt vast dat geen enkele regeringspartij de partijdotaties wil verminderen. “De paars-groene regeringspartijen stemden in de commissie Comptabiliteit tegen onze amendementen om de dotaties met meer dan de helft te verminderen”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Als het over hun eigen geld gaat, zijn de Vivaldi-partijen hun voorbeeldfunctie snel vergeten.” Een amendement om de dotatie van de Senaat te verhogen, werd uiteindelijk niet gestemd, na tussenkomst van het Vlaams Belang.

“Vandaag nog werd in de media bericht over het feit dat vier op de tien Belgen op het einde van de maand niet meer rond kunnen komen”, aldus Vermeersch. “In deze barre tijden kan geld dat naar het politieke systeem gaat veel beter gebruikt worden in de maatschappij. Er zijn voldoende sociale voorzieningen voor onze mensen waarin kan worden geïnvesteerd. Maar voor de regeringspartijen is dat duidelijk geen argument om te gaan beknibbelen op hun dotaties.”

Het Vlaams Belang diende een drietal amendementen in om de dotaties aan de politieke partijen met meer dan de helft te verminderen en de indexering te schrappen. De voorstellen van de partij komen neer op een besparing van 19.219.000 euro. “En indien een halvering onmogelijk zou blijken, om ze te bevriezen op het niveau van vorig jaar”, vervolgt Vermeersch. “Het is veelzeggend dat de politieke kasten tot geen enkele toegeving bereid zijn terwijl de bevolking gebukt gaat onder een bijzonder zware belastingdruk.” 

“Verhoging senaatsdotatie verhinderd dankzij Vlaams Belang”

Wouter Vermeersch

Kamerlid, Vlaams Belang

Een ander amendement om de dotatie van de Senaat te verhogen met 6 miljoen euro van 35 miljoen naar 41 miljoen werd echter niet goedgekeurd dankzij het Vlaams Belang. “De Senaat had een amendement ingediend zonder handtekening, zonder ondertekenaar en zelfs zonder verdediging”, aldus Vandermeersch. “Er was echter niemand van de meerderheid bereid om dat amendement te ondertekenen of te verdedigen. De Senaat zal zijn huiswerk opnieuw moeten doen en de verhoging herindienen via de eerstvolgende begrotingsaanpassing in 2023.” 

“Wanneer het over dotaties gaat, worden besparingsmaatregelen niet eens overwogen”, merkt Vermeersch tot slot op. “Integendeel, men zorgt door een nodeloze indexering zelfs voor een aandikking van de partijdotaties. Als het over hun eigen geld gaat, zijn de Vivaldi-partijen hun voorbeeldfunctie snel vergeten.”