Verlenging kerncentrales verdient openbare zitting

24 aug 2022 | Nieuws

De voorzitter van de Kamercommissie Energie, Christian Leysen (Open Vld), wil een vroegere zitting achter gesloten deuren houden over de verlenging van de levensduur van twee kerncentrales. “Het Vlaams Belang is niet op deze vraag ingegaan aangezien dit volgens ons een voor iedereen openbare zitting zou moeten zijn en er voor een besloten zitting geen enkele garantie op het verkrijgen van transparante informatie werd gegeven”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Dat de Vivaldi-regering liever aan achterkamerpolitiek doet over kernenergie terwijl de energieprijzen de pan uit swingen, is een absolute schande.”

Christian Leysen, de voorzitter van de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, heeft de leden ervan voorgesteld om op 30 augustus een extra zitting te houden met premier Alexander De Croo (Open Vld) en de minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). Die zou gaan over het akkoord tussen de federale regering en Engie met betrekking tot de kerncentrales Tihange 3 en Doel 4. Hoewel er na het sluiten van dit zogenaamde ‘princiepsakkoord’ een persconferentie werd gehouden en ook Engie Electrabel een verklaring uitstuurde, wil voorzitter Leysen dat deze zitting achter gesloten deuren plaatsvindt. 

“Een zitting achter gesloten deuren wekt de indruk dat het om een schimmige deal gaat”

Reccino Van Lommel

Kamerlid, Vlaams Belang

“Wij zouden een zitting achter gesloten deuren kunnen steunen indien er volledige transparantie over de gevoerde gesprekken is en werkelijk àlles op tafel gelegd wordt”, zegt Van Lommel. “Maar hier werd geen enkele garantie over gegeven. Bovendien zou Engie Electrabel niet aanwezig zijn bij de zitting, wat ons nochtans essentieel lijkt aangezien zij een andere verklaring dan De Croo hebben afgelegd. Eveneens hebben wij inzage gevraagd in de intentieovereenkomst.”

Het Vlaams Belang heeft het verzoek om een zitting achter gesloten deuren te houden dan ook niet gesteund. “Dat die niet openbaar mag zijn en zelfs besloten de intentieovereenkomst niet mag worden getoond, ruikt heel hard naar achterkamerpolitiek waar de burgers niet beter van worden”, aldus Van Lommel. “Nu de energieprijzen exploderen, lijkt het ons ook nuttiger om hierover een openbare zitting bijeen te roepen. Dan kan de regering eindelijk zeggen welke acties ze zullen nemen om ervoor te zorgen dat de bevolking niet verder verarmt.“