“Verlaging btw op gas en elektriciteit noodzakelijk”

10 nov 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang wil een verlaging van de btw-tarieven voor huishoudelijk gas- en elektriciteitsverbruik. “De tarieven moeten van 21 procent naar 6 procent teruggebracht worden”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “We dienden hiertoe bij de bespreking van het wetsontwerp over btw in de commissie Financiën amendementen in.”

“De gas- en elektriciteitsprijzen zijn de laatste maanden sterk gestegen en hebben thans een niveau bereikt waarbij tal van gezinnen hun energiefactuur amper nog kunnen betalen”, aldus Vermeersch. “Deze ontwikkeling is niet alleen het gevolg van de marktwerking. Zowel de federale als Vlaamse regering hebben daar de jongste jaren toe bijgedragen door diverse maatregelen te nemen die de energieprijzen de hoogte injoegen.” 

“Een btw-verlaging van 21 naar 6 procent zal voor die gezinnen die dreigen in energiearmoede terecht te komen een belangrijke ondersteuning bieden”

Wouter Vermeersch

Kamerlid, Vlaams Belang

“Het sinds 1 april 2014 verlaagde btw-tarief van 6 procent op elektriciteit moest door de Ministerraad tegen uiterlijk 1 september 2015 worden geëvalueerd, en dit, op basis van een rapport van de expertengroep ‘Concurrentievermogen en Werkgelegenheid’”, blikt Vermeersch terug. “Ten gevolge daarvan schafte de regering-Michel, louter om budgettaire redenen, deze btw-verlaging af en bracht zij het btw percentage terug op 21 procent.”

“We maken thans een sterke opleving van de inflatie mee die vooral aangedreven wordt door de gestegen energieprijzen, waaronder uiteraard gas en elektriciteit. Deze inflatieopstoot zou het economisch herstel aanzienlijk kunnen vertragen en bijgevolg ook belangrijke implicaties hebben voor de begroting”, besluit Vermeersch. “Een verlaging van de btw-tarieven voor huishoudelijk gas- en elektriciteitsverbruik zal ook een bijdrage leveren om de inflatie onder controle te houden.”