“Verhoog de nettolonen door de sociale lasten te verlagen”

02 mei 2022 | Nieuws

PS-voorzitter Paul Magnette ziet hogere brutolonen – en dus meer belastingen – als enige oplossing om de economische crisis het hoofd te bieden. “Een zoveelste twistappel dient zich aan voor het paars-groene kibbelkabinet”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “Maar hogere lonen voor arbeiders en bedienden zijn sneller te realiseren door de broeksriem aan te halen bij de staat, belastingen op arbeid te verlagen en als het even kan onze eigen boontjes te doppen.

Het Vlaams Belang wil een stijging van het nettoloon van de werknemers realiseren door een verlaging van de sociale lasten. “Zo blijft de brutolast voor de werkgevers gelijk en vernietigen we geen arbeid”, vervolgt Verreyt. “Meer mensen moeten aan het werk, zeker in Brussel en Wallonië, en de profiteurs moeten er uit. Er is een hoge langdurige werkloosheid in Wallonië bij mensen die gewoonweg niet willen werken. Dat Magnette dat probleem eens aanpakt.” 

“Massaal jobverlies is het laatste van Magnettes zorgen, we moeten de sociale lasten verlagen”

Hans Verreyt

Kamerlid, Vlaams Belang

Maar de werkonwilligen aanpakken wil Magnette natuurlijk niet, want een stem op de PS is er een voor onbeperkte werkloosheidsvergoeding en leefloon in de tijd”, vervolgt Verreyt. “De steden waar de Franstalige socialisten sinds decennia aan het bewind zijn scoren op dit vlak desastreus slecht. Nog maar eens het bewijs dat Vlaanderen en Wallonië anders tegenover de zaken aankijken en beter hun eigen weg gaan.”

“Wat Magnette wil is de totale loonkost doen opveren, wat kwalijke gevolgen zal hebben voor de competitiviteit van onze bedrijven”, besluit Verreyt. “Dat zou finaal resulteren in meer jobverlies en dus nog minder inkomsten voor de overheid. Het zijn Franstalige recepten die afdoende bewijzen dat dit niet werkt en voorbeelden vinden we naast onze deur: Brussel en Wallonië.”

Het Vlaams Belang wil dus door het optrekken van de belastingsvrije som de minimuminkomens van onze mensen verhogen. Ook de belastingsschijf van 40 procent, de klasse waar de hardwerkende Vlaming doorgaans in zit, moet verlagen naar 30 procent. Werken moet lonen!