Verbod onverdoofd slachten in Brussel eindelijk in zicht?

21 jan 2022 | Nieuws

Met de indiening van een derde voorstel van ordonnantie over het onverdoofd slachten in Brussel, nu vanuit een aantal meerderheidspartijen, komt de bespreking van alle reeds ingediende voorstellen, misschien eindelijk in zicht. “Derde keer goede keer?” vraagt fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Dominiek Lootens-Stael zich cynisch af. ”De bespreking van deze voorstellen, dat van het Vlaams Belang dateert ondertussen al van september 2019, werd door de meerderheid steeds op de lange baan geschoven.

“Toen duidelijk werd dat er in het regeerakkoord van de Brusselse regering, onder druk van de linkse partijen die hengelen naar de stemmen van radicale moslims, geen verbod opgenomen werd tegen onverdoofd slachten, heb ik aanstonds een voorstel ingediend”, aldus Lootens-Stael. “De bevoegde commissie leefmilieu schuift de bespreking van het voorstel reeds meer dan twee jaar voor zich uit. Nu een aantal partijen van de meerderheid een eigen voorstel hebben ingediend, het derde in de rij ondertussen, zal de bespreking hopelijk toch worden aangevat en komt aan deze schandelijke vertoning eindelijk een eind.”

 

“De politiek wordt in Brussel sterk bepaald door islamisten”

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

De bespreking van de voorstellen zal echter niet van een leien dakje lopen. Toen het Grondwettelijk Hof de Vlaamse en Waalse regelgeving had bevestigd, kon de Brusselse minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) de zaak niet langer op zijn beloop laten. “Clerfayt had het wachten op een uitspraak van het Grondwettelijk Hof en een overleg met de belangengroepen steeds gebruikt om tijd te winnen”, vervolgt Lootens-Stael. “Toen hij bij de regering van het Hoofdstedelijk Gewest een ontwerp op tafel legde werd dat door PS, Ecolo en Vooruit afgeschoten. Parlementsleden uit de andere regeringspartijen komen nu naar voor met een eigen voorstel.”

“Een goedkeuring zal dus moeten gebeuren door een wisselmeerderheid. Het Vlaams Belang zal zich daar mee voor inzetten” besluit Lootens-Stael. “Een ruime meerderheid van de Brusselse bevolking staat immers achter een verbod op onverdoofd slachten. De reeds verdeelde regeringsmeerderheid komt nog meer onder druk. Maar haar geloofwaardigheid is toch reeds onder nul gezakt. Het maakt duidelijk hoe sterk een belangrijk deel van de politiek in Brussel wordt bepaald door de grillen van islamisten. Dat moet stoppen. Het is nu alle hens aan dek, iedereen moet samenwerken om dit verbod er door te krijgen.”