“Uitbreiding Covid Safe Ticket bewijst falen Brussels beleid”

11 okt 2021 | Nieuws

Na de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord vorige week in de commissie, stemde het Brussels Hoofdstedelijk Parlement vrijdag de ordonnantie die de toepassing van het Covid Safe Ticket moet regelen in zaken zoals cafés en restaurants. Vlaams Belangfractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael blijft zich echter verzetten tegen “deze pasjesmaatschappij. Dit is een zinloze en ongewenste maatregel die vooral het falen van het Brussels beleid aantoont”.

Het kader werd vorige week reeds goedgekeurd. De ordonnantie die de uitbreiding van de toepassing van het zogenaamde Covid Safe Ticket (CST) regelt, lag vandaag op de banken van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Maar terwijl tijdens de stemming van het samenwerkingsakkoord enkel het Vlaams Belang en de PVDA tegen waren, klonken deze week toch al meer kritische geluiden in de pers. Voor vele partijen rijzen vragen op vlak van de toepasbaarheid en de disproportionele bevoegdheden die het Verenigd College, de uitvoerende macht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, krijgt toegeschoven. 

Covid Safe Ticket voor alles? Neen, bedankt!

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

“Ik ben blij dat een aantal partijen zich toch al een pak kritischer heeft durven opstellen”, laat Lootens-Stael weten, “maar toch zijn velen niet consequent en laten ze dit zomaar passeren. Meer en meer mensen beseffen dat het opdelen van de samenleving door middel van pasjeswetten een slechte zaak is die enkel het gefaalde beleid moet verdoezelen. Dat burgers nu burgers moeten gaan controleren en dit aan de hand van heel persoonlijke informatie, kan voor ons niet door de beugel.”

De Vlaams Belang-fractievoorzitter vindt ook dat de CST-regels hun doel compleet dreigen te missen: “Het helpt de volksgezondheid niet vooruit, want de ‘moeilijk bereikbare groepen’ – vooral allochtonen – zullen zich blijvend naast de samenleving opstellen. Ook onze reeds geplaagde horeca krijgt nu alweer een extra last. Tot slot worden de burgemeesters verantwoordelijk voor de naleving van dit beleid. We zien momenteel in en rond Brussel-Noord hoe goed deze burgemeesters zijn in orde en handhaving. En zullen de CST-regels zo in elke wijk wel even rechtlijnig zijn? Kortom: de kloof in de Brusselse samenleving die in Brussel reeds groot is, dreigt hierdoor nog groter te worden. De goedmenende burgers en middenstanders worden gepest en de anderen blijven buiten schot.”