“Turkse spionage moet tot op bot onderzocht worden”

30 jul 2021 | Nieuws

Vlaams Belang hekelt de ongeoorloofde aanwezigheid van video- en audiomateriaal in de Belgische ambassade in Ankara. “Het gevonden spionagemateriaal viseerde zowel de werkstations van vrouwelijke diplomaten en secretaressen als de damestoiletten”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Annick Ponthier. “Turkse spionage in een diplomatiek onschendbaar gebouw als een ambassade is een schending van internationaal recht.”

Het onderzoek naar het incident is momenteel in handen van de Turkse justitie, die in een andere richting dan spionage wijst. “De invloed van Erdogans AKP-partij op het gerechtelijk apparaat in Turkije is echter onmiskenbaar”, aldus Ponthier. “Het zou van een kinderlijke naïviteit getuigen om de Turkse justitie te geloven in deze kwestie.” Het Vlaams Belang dringt aan op een onafhankelijk onderzoek naar de feiten. 

“Dit heeft alles weg van Turkse staatsspionage tegen België, wat de Erdogan-justitie uiteraard zal ontkennen.”

Annick Ponthier

Lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Op dit eigenste moment ontvangt Turkije nog altijd financiële pretoetredingssteun van de EU, alsook 3 miljard extra voor opvang van Syrische vluchtelingen. “Wij blijven een agressief, repressief en islamistisch regime met ons belastinggeld sponsoren”, vervolgt Ponthier. “Naast de chantage met migranten aan de buitengrenzen, worden we als dank nu ook nog eens door het Turkse regime bespioneerd.”

“Wanneer voldoende bewijs is geleverd dat de Turkse overheid achter het opnamemateriaal zit, moeten er gepaste sancties volgen”, besluit Ponthier. “Ik denk dan aan een opschorting van de financiële steun, een exit uit de NAVO en een einde aan de Turkse EU-kandidatuur.”Het Vlaams Belang pleit tot slot voor doortastende veiligheidsmaatregelen om de privacy van de medewerkers op ambassades en consulaten alsook de staatsgeheimen te beschermen.

⬛