Turkse en Marokkaanse visafraude: “Strengere controle op arbeidsvergunningen nodig”

27 feb 2023 | Nieuws

Het Vlaams Belang interpelleert donderdag Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) over de honderden frauduleuze ‘gecombineerde vergunningen’ die werden afgeleverd aan Turken en Marokkanen. Die kregen een vergunning om hier een knelpuntberoep uit te oefenen voor malafide werkgevers die in realiteit helemaal geen personeel zochten. Op die manier raakten ze vlot aan een verblijfsvergunning voor ons land.  De doorlichting van de dossiers door de Vlaamse inspectie faalde volledig”, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens. Er is nood aan een forse verstrenging om aan dit massale misbruik een einde te maken.” 

Sinds 2019 kunnen in België niet-EU-burgers aan de slag gaan met een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning om hier knelpuntberoepen in te vullen. De federale overheid is daarbij bevoegd voor het afleveren van de verblijfsvergunning en de Vlaamse voor de arbeidsvergunning. Voor 2022 werden zo bijna 12.000 aanvragen voor een gecombineerde vergunning goedgekeurd. Vaak gaat het om personen uit Marokko of Turkije die worden aangetrokken door werkgevers in eigen land die eveneens van Turkse of Marokkaanse komaf zijn. Meer dan 800 aanvragen voor een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning vanuit Turkije zijn echter on hold gezet nadat het consulaat-generaal in oktober zware vermoedens van fraude en misbruik uitte bij bepaalde dossiers. De vermoedens rezen nadat een bakkerij 50 Turkse bakkers wilde aanwerven. Van de geblokkeerde aanvragen zouden er maar liefst 700 afgeleverd worden voor personen die tewerkgesteld zouden worden op de Vlaamse arbeidsmarkt. Volgens Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) zijn er hiervan intussen al 38 ingetrokken. 

Men heeft met de gecombineerde werk- en verblijfsvergunningen een nieuw migratiekanaal geopend

Chris Janssens

Fractievoorzitter Vlaams Parlement, Vlaams Belang

“Het is zeer verontrustend dat de vermoedens van fraude pas op het allerlaatste moment werd opgemerkt”, zegt Janssens. “Pas bij het consulaat-generaal rezen er vermoedens van fraude, nadat de Vlaamse diensten de dossiers al hadden doorgelicht en goedgekeurd. Al die tijd bleef de fraude dus gewoon onder de radar.” 

Het Vlaams Belang zal hierover niet alleen Federaal Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) aan de tand voelen, maar ook Vlaams minister van Werk Jo Brouns interpelleren. “Frauduleuze netwerken maken misbruik van de naïviteit van onze overheden om niet-Europeanen aan een verblijfsvergunning te helpen. Hoeveel Turken en Marokkanen zijn er zo aan een verblijf in ons land geraakt? Wordt er hoegenaamd wel gecontroleerd of die immigranten hier effectief het knelpuntberoep uitoefenen dat aan de basis ligt van de verblijfsvergunning?”, stelt Janssens. “Er schort duidelijk het een en ander aan de regels en de controle in Vlaanderen. Migratie van buiten Europa is niet de juiste oplossing voor het invullen van knelpuntberoepen. Niet alleen dringen strengere controles zich op, maar ook strengere regels.”