“Tijd om te snoeien in de subsidies voor multikul en links activisme”

16 feb 2021 | Nieuws

In tijden van oplopende begrotingstekorten en hoge schuldenlast blijft de Vlaamse RegeringJambon kwistig strooien met subsidies en wordt het multiculturele en links-activistische middenveld daarbij steevast op zijn wenken bediend. “Omdat hier geen enkel democratisch draagvlak voor bestaat, willen we met een symbolische actie aan het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA) deze eenzijdige oversubsidiëring op de politieke agenda zetten”, zegt fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Chris Janssens (Vlaams Belang).

“Het beleid van de Vlaamse Regering-Jambon is ontegensprekelijk naar links opgeschoven”, aldus Janssens. “Er gaat steeds minder aandacht naar de eigen cultuur en individuele verantwoordelijkheid”. Dit blijkt onomstotelijk uit het subsidiebeleid van deze regering. Zo vloeit jaarlijks 70 miljoen euro naar het sociaal-cultureel volwassenenwerk, dat gedomineerd wordt door linkse activistische en zogenaamd ‘etnisch-culturele’ organisaties, waarvan de segregerende invloed de voorbije jaren al manifest is gebleken. De Turkse Unie gaat bijvoorbeeld jaarlijks lopen met € 398.393,53 subsidies, de concurrerende Unie van Turkse Verenigingen met € 345.005,80, de Federatie van Marokkaanse Verenigingen ontvangt € 387.824,77. 

“In haar regeerakkoord beloofde de Vlaamse Regering naar het signaal van de kiezer uit 2019 te luisteren, daar is niets van in huis gekomen”

Chris Janssens

Fractieleider in het Vlaams Parlement, Vlaams Belang

“Verder wordt ook het opengrenzenactivisme gul bediend”, vervolgt Janssens. “Zo vangt Vluchtelingenwerk, dat de immigratiewetten van dit land voor rechtbanken aanvecht, 233.832,73 euro. En Refu Interim, dat zelfs illegalen werk verschaft, 172.500,00 euro. Interculturele organisaties die vooral als doel hebben permanent de slachtoffercultuur op te poken, worden eveneens goed bedeeld. Zo ontvangt Kifkif jaarlijks 265.016 euro en Hand in hand tegen racisme 215.722,56 euro.”

Binnen het Vlaamse ‘integratiebeleid’, dat onder minister Bart Somers (Open Vld) een forse ruk naar links maakte, vloeit het belastinggeld tevens rijkelijk naar subsidies van allerlei multiculturele clubjes. Recent wist het Minderhedenforum zich samen met Join.Vlaanderen nog verzekerd van 800.000 euro subsidies. “Maar ook in het tewerkstellingsbeleid van minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) worden miljoenen euro’s belastinggeld gepompt in projecten die uitsluitend gericht zijn op allochtone doelgroepen”, aldus nog Janssens. “Omdat Vlaamse – kansarme of langdurige – werklozen hier geen beroep op kunnen doen, houdt dit overigens een discriminatie in.”

“Geconfronteerd met onze bezwaren over de gesubsidieerde organisaties en de manifeste eenzijdigheid van de subsidies, blijft Jambon zich verschuilen achter ‘onafhankelijke’ beoordelingscommissies die zelf dus allerminst pluralistisch zijn en waar een linkse ‘ons-kent-ons’-cultuur heerst”, besluit Janssens. “Een delegatie van onze partij trekt daarom symbolisch met koffers naar het kabinet van Jambon. Op elke koffer staat de naam van één van de talrijke gesubsidieerde links-activistische of etnisch-culturele organisaties of betoelaagde projecten waarop volgens onze partij niet alleen kan, maar zelfs móét bespaard worden.”

De partij schreef ook een educatieve nota om dit pleidooi kracht bij te zetten.

⬛