Tewerkstellingscijfers in Wallonië en Brussel en van niet EU-burgers zijn dramatisch

01 apr 2023 | Nieuws

Uit cijfers die Kamerlid Ellen Samyn opvroeg bij minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) blijkt dat 76,2 procent van de Vlamingen aan het werk is, en dat in Wallonië deze cijfers zelfs 10 procent lager liggen (66,6 procent) en in Brussel zelfs 15 procent (60,9 procent). “Verder springen ook de dramatisch lage tewerkstellingscijfers van niet-EU-burgers in het oog. In Vlaanderen 48,3 procent, in Wallonië 37,9 procent en in Brussel 41 procent”, zegt Samyn. “Maar de Vivaldi-regering neemt geen enkel initiatief om wie dan ook aan het werk te krijgen.”

De vreselijke tewerkstellingscijfers geven de situatie in 2021 weer, maar zijn de recentste die beschikbaar zijn. “Er is evenwel geen enkele reden om aan te nemen dat de situatie ondertussen ten goede veranderd is. De cijfers staan alleszins in schril contrast met de meer dan 190.000 vacatures die vandaag openstaan. Veel werkgevers zitten met de handen in het haar, in een wanhopige zoektocht naar personeel“, aldus Samyn. “Enerzijds is dat totaal onbegrijpelijk, maar anderzijds ook weer heel logisch, want voor de linkse Franstaligen die deze regering domineren, is tewerkstelling totaal geen prioriteit.”

Vivaldi heeft het verschil tussen werken en niet werken alleen maar verkleind

Hans Verreyt

Kamerlid, Vlaams Belang

Hoewel het activeringsbeleid geregionaliseerd werd, blijven er volgens het Vlaams Belang te veel hefbomen vastzitten op federaal niveau. “Vivaldi heeft het verschil tussen werken en niet werken alleen maar verkleind”, vult Kamerlid Hans Verreyt aan. “Zo werden allerhande voordelen toegekend aan personen die van een uitkering leven, maar bleef een fiscale hervorming, waardoor de lasten op arbeid verlaagd worden uit.” Het Vlaams Belang staat zeker achter sociale maatregelen, maar voor de partij moeten mensen die werken meer overhouden dan mensen die niet werken.

Ook het tewerkstellingspercentage van niet-EU-burgers is dramatisch laag. De culturele verschillen zijn gewoonweg veel te groot om hen op een goede manier te laten meedraaien in onze Westerse samenleving. “Het is dringend tijd voor maatregelen waar het Vlaams Belang al jaar en dag voor pleit”, besluit Verreyt. “Het optrekken van de belastingvrije som, zodat mensen die werken meer overhouden en minder migratie zodat deze grotendeels werkloze groep niet verder vergroot. Om de fiscale hervorming te betalen, pleiten we voor de afschaffing van de Senaat en de provincies en de knip in de immigratiefactuur. Door de enorme nood aan arbeidskrachten is dit het moment voor actie.”