Vlaams Belang duidelijk: “geen nieuwe klimaatbelastingen”

Vlaams Belang duidelijk: “geen nieuwe klimaatbelastingen”

Het Vlaams Belang wil “onder geen enkel beding” meewerken aan extra klimaatbelastingen. De EU plant om bovenop de bestaande belastingen op vervuiling en uitstoot (brandstoftaksen, groenstroomcertificaten, accijnzen op energie…) een nieuwe belasting in te voeren....