“Succesvolle antidrugsoperatie toont nood aan bredere aanpak in Brussel”

24 nov 2021 | Nieuws

“Verschillende politiediensten voerden vandaag een geslaagde en grootschalige antidrugsoperatie uit. En het zwaartepunt lag daarbij in Brusselse wijken, vooral in Anderlecht”, zegt fractiesecretaris in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Dit toont aan dat Brussel een draaischijf van drugshandel is geworden en dat een bredere aanpak nodig is.” Het Vlaams Belang wil dan ook dat de Brusselse sociale wijken geen probleemwijken blijven en worden opgekuist. 

Volgens de politiezone Brussel Zuid gaat het om een grootschalige operatie die uitgaat van de lokale zone, die daarbij steun krijgt van andere zones en de gerechtelijke politie. “Naar verluidt heeft de politie heel wat bezwarend materiaal kunnen aantreffen”, aldus Lootens-Stael. “De resultaten worden later meegedeeld door het parket. De actie speelde zich vooral af in de Peterboswijk in Anderlecht, maar ook in andere Brusselse gemeenten werden huiszoekingen verricht, net als in gemeenten in de rand rond Brussel.” 

“De samenwerking van politiediensten en de volgehouden inspanningen werpen met deze antidrugsoperatie hun vruchten af”

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

“We wensen de betrokken diensten te feliciteren met het resultaat” vervolgt Lootens-Stael. “Maar we willen dat er ook breder gekeken wordt, hier moet een efficiënt vervolgingsbeleid op volgen dat ook ontradend werkt zodat jongeren niet voortdurend de criminaliteit ingezogen worden.”

“Het zijn steeds dezelfde wijken die in beeld komen, ook met deze antidrugsoperatie”, merkt Lootens-Stael tot slot op. “Waar kleine criminaliteit ongemoeid wordt gelaten, tiert de grote criminaliteit welig. In sociale woonwijken moet dan ook preventief gewerkt worden. Het kan niet zijn dat criminelen teren op sociale voordelen zoals goedkope huisvesting. Individuen die steeds opnieuw in aanraking komen met politie en gerecht moeten geweerd kunnen worden van dergelijke sociale voordelen. Er zijn rechten maar ook plichten.”