Steeds opnieuw geweld tegen cipiers

22 jan 2024 | Nieuws

Het Vlaams Belang verbaast zich niet over de incidenten die dit weekend plaatsvonden in de gevangenissen van Antwerpen en Merksplas, en waarbij cipiers bedreigd werden en zelfs klappen kregen. “De toestand in de gevangenissen is onhoudbaar en de werkomstandigheden van het personeel onaanvaardbaar”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “De overbevolking moet worden aangepakt door criminele vreemdelingen te repatriëren.”

Zaterdagavond werd de politie opgeroepen in de gevangenis van Antwerpen omdat een agressieve gedetineerde de cipiers bedreigde met eetbestek. De man bleek ook nog een scheermes op zak te hebben. “In dit geval was de oorzaak blijkbaar het feit dat de man zijn voorraad tabak op was”, aldus Dillen, die opmerkt dat het incident niet werd verzwegen, zoals dat een dag eerder wel het geval was bij een ontsnapping van een gevangene uit het detentiehuis in Kortrijk. “En in Merksplas deelde een gevangene dan weer enkele vuistslagen uit zonder enige reden, en moest voor het slachtoffer het opvangteam worden ingeschakeld.”

De oorzaak is de oververtegenwoordiging van de vreemdelingen onder de gedetineerden

Marijke Dillen

Kamerlid, Vlaams Belang

In onze penitentiaire instellingen gebeuren incidenten als deze met de regelmaat van een klok en het Kamerlid is stellig dat er aan dit soort gewelddaden geen einde zal komen. “Tenminste niet zolang binnen de gevangenismuren de overbevolking blijft aanhouden”, aldus nog Dillen. “Een schrijnende en totaal onaanvaardbare toestand, waarvoor België al meermaals werd veroordeeld. Het is de logica zelve dat het op een veel te kleine ruimte bijeengepakt zitten enkel agressie in de hand kan werken.”

Het Vlaams Belang eist sinds jaar en dag dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen bij de wortel wordt aangepakt. “De oorzaak is de oververtegenwoordiging van de vreemdelingen onder de gedetineerden. Meer dan 40 procent van de totale gevangenispopulatie beschikt niet over de Belgische nationaliteit, en maar liefst 30 procent is illegaal”, besluit Dillen. “Wil men echt een einde maken aan de gevaarlijke toestanden binnen de gevangenissen, moeten deze mensen gerepatrieerd worden naar hun land van herkomst.”