Staking gevolg van nieuw dieptepunt in malaise bij NMBS

08 nov 2023 | Nieuws

Het Vlaams Belang is niet verbaasd dat het personeel van de NMBS tweemaal voor 48 uur het werk neerlegt. “Dit is het gevolg van het uitblijven van structurele oplossingen voor de problemen waarmee de NMBS kampt”, zegt Kamerlid Frank Troosters (Vlaams Belang). “Deze staking toont aan dat een nieuw dieptepunt bereikt is, zowel voor de reizigers als voor het personeel. De plannen van Gilkinet om het vervoersaanbod daarbij nog te verhogen, blijven op deze manier onhaalbaar.

Het NMBS-personeel zal het werk vanaf vanavond om 22 uur voor twee dagen neerleggen. Die actie zal herhaald worden op 6 en 7 december. Het personeel heeft volgens het Vlaams Belang gegronde redenen om misnoegd te zijn. Zo zijn er de plannen van de NMBS-directie om de opstaptijd voor treinbegeleiders in te korten van 30 minuten naar 10 minuten. Ze besliste ook om 250 personeelsleden in de stations te verschuiven en te centraliseren. “Een maatregel die de al gebrekkige dienstverlening aan de reizigers verder onder druk zet”, aldus Troosters. “De problemen voor de reizigers én het personeel zijn haast niet meer bij te houden. De vele afgeschafte treinen, de stiptheid die verder blijft wegzakken, de aanhoudende veiligheidsproblemen binnen het spoorgebeuren, de tanende dienstverlening en het gebrek aan comfort en betrouwbaarheid. Deze staking toont aan dat er alweer een nieuw dieptepunt bereikt is.”

Met zijn blinde dogmatisme legt Gilkinet de kiem voor nieuwe toekomstige stakingsacties

Frank Troosters

Kamerlid, Vlaams Belang

Het Vlaams Belang viseert ook minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “De vele problemen waarmee de treinreizigers al lange tijd geconfronteerd worden geraken maar niet opgelost, ondanks alle beloften van de minister”, zegt Troosters. “Sinds meer dan een jaar kondigt hij beterschap aan, maar in de praktijk stellen we alleen een verslechtering van de toestand vast.” Gezien de huidige dramatische situatie bij de NMBS stelt het Vlaams Belang zich dan ook vragen bij de haalbaarheid van de plannen van de minister om het vervoersaanbod in december nog te gaan verhogen. “Met het gebrekkige, verouderde rollend materieel van de NMBS en het permanent tekort aan operatief personeel dat reeds op zijn tandvlees zit, zijn de plannen van Gilkinet onuitvoerbaar. Met zijn blinde dogmatische visie legt hij nu al de kiem voor bijkomende problemen en nieuwe toekomstige stakingsacties.”

Het Vlaams Belang weigert te aanvaarden dat het personeel en de reizigers finaal de dupe zullen zijn van het gebrek aan realiteitszin en doortastendheid van Gilkinet. “Ik zal de minister dan ook nogmaals ondervragen over de haalbaarheid van zijn toekomstplannen en over het uitblijven van de beloofde structurele oplossingen voor de problemen van de NMBS. Bijkomend wil ik dat de NMBS werk maakt van een passende compensatie voor de treinreizigers die door de vier dagen durende stakingen getroffen worden.”