Prijs van de liefde: “Paars-groen stemt tegen eigen regeerakkoord”

05 feb 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang vindt het onbegrijpelijk dat de paars-groene regering zelfs tegen sociale voorstellen stemt die in haar eigen regeerakkoord staan. “De Vivaldi-coalitie laat met de ‘Prijs van de Liefde’ personen met een handicap in de kou staan”, reageert Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang) ontgoocheld.

De zogenaamde ‘Prijs van de Liefde’ wekt al jarenlang verontwaardiging op bij de gehandicapten. Gehandicapten die gaan samenwonen of huwen verliezen namelijk een deel van hun tegemoetkoming voor de kosten die ze dragen omwille van die handicap. Minister voor Armoedebestrijding en Mensen met een Beperking Karine Lalieux (PS) kondigde eind vorig jaar aan dat de regering beslist had deze fundamentele onrechtvaardigheid stop te zetten per 31 december 2020. “Sinds 1 januari is dat al wel het geval voor personen met een handicap met een integratietegemoetkoming, maar helaas niet voor personen met een handicap met een inkomensvervangende tegemoetkoming, maar de regering is niet van plan daar iets aan te doen, zo blijkt nu”, aldus Samyn. 

“Zelfs met Valentijn voor de deur blijft voor deze categorie van gehandicapten de ‘prijs van de liefde’ behouden…”

Ellen Samyn

Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

Op een vraag van Ellen Samyn heeft minister Lalieux al moeten toegeven dat er daarover geen consensus bestaat binnen de regering. “Dat was met het schaamrood op de wangen”, vervolgt Samyn. “Maar intussen had de minister wel al via Twitter en op haar eigen webstek de maatregel aangekondigd en zichzelf alle lof toegedicht.”

“Dat er op de kap van gehandicapten die bovendien werken maar financieel gestraft worden politieke spelletjes wordt gespeeld, is onaanvaardbaar”, besluit Samyn. Om de regering te dwingen uitvoering te geven aan haar eigen regeerakkoord diende het Vlaams Belang-Kamerlid dan ook een motie in die in plenaire zitting van de Kamer op 4 februari ter stemming werd gebracht, maar door alle meerderheidspartijen werd weggestemd.

⬛