“Praatjes van Brusselse regering vullen geen gaatjes”

21 okt 2021 | Nieuws

Het Vlaams Belang reageert met afschuw op de weigering van de Brusselse regering om het voorstel van haar eigen minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFi) goed te keuren. “Brussel blijft een schandvlek op het vlak van dierenwelzijn”, zegt fractievoorzitter in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Dominiek Lootens-Stael. “En dat omdat groene en rode partijen schrik hebben islamitische kiezers te verliezen.”

“In de Brusselse regering en in het Brussels parlement heeft men het onderwerp van het onverdoofd slachten meer dan twee jaar voor zich uit geschoven”, aldus Lootens-Stael. “Tot een arrest van het Grondwettelijk Hof klaarheid bracht.” Het Hof oordeelde dat het verbod op onverdoofd slachten, zoals dat in de rest van Vlaanderen en in Wallonië van kracht is, niet in strijd is met de godsdienstvrijheid. Clerfayt had dus geen reden meer om op de rem te staan en legde een voorstel op tafel. 

“De Brusselse regering lacht met de democratie”

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

“Maar vooral PS en Ecolo, die in Brussel om de macht strijden, liggen dwars”, vervolgt Lootens-Stael. “De regering stuurde het initiatief naar het parlement. En daar organiseren de tegenstanders ervan hoorzittingen, louter om het voorstel zo lang mogelijk tegen te houden.”

“Reeds twee jaar houdt men de bespreking van mijn eigen voorstel op een verbod tegen en nu de minister het deksel op de neus heeft gekregen, gaat men het parlement gebruiken om het verbod zo lang mogelijk uit te stellen”, besluit Lootens-Stael. “Steeds opnieuw vertragingsmaneuvers dus. De feiten zijn nochtans genoegzaam gekend. Men moet gewoon de Vlaamse regeling toepassen. Ik vraag mij af wat DéFi, dat ook in de hoofddoekenkwestie bij de MIVB reeds moest toegeven, nog in deze regering zit te doen.”