Open Vld en fraude gaan hand in hand

01 okt 2021 | Nieuws

“Karel Pinxten (Open Vld) werd schuldig bevonden aan wat het Europees Hof van Justitie omschrijft als schaamteloze en hardnekkige fraude”, zegt fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Chris Janssens. “Een zoveelste schandaal dat te linken is aan de Open Vld.” Het Vlaams Belang is dan ook tevreden dat er met een uitspraak van het Hof een einde komt aan de praktijken van meesterfraudeur Pinxten.

Voormalig Belgisch minister van Landbouw Karel Pinxten, die in zijn functie als auditeur bij de Europese Rekenkamer maandelijks 17.000 euro netto verdiende, verliest door de uitspraak twee derde van zijn Europees pensioen. “Zijn misbruik bestond onder meer uit privé-luxereizen, talloze jachtuitstapjes en bezoeken aan diverse wijngaarden. Het persoonlijk gewin was goed voor meer dan een half miljoen euro onkosten, op te hoesten door de Europese belastingbetaler”, aldus Janssens. “Een verhaal dat ook de Vlaamse belastingbetaler niet onbekend zal voorkomen, gezien Sihame El Kaouakibi, niettegenstaande haar afwezigheid in het Vlaams Parlement, maandelijks duizenden euro’s belastinggeld blijft opstrijken.” 

“’Ode an die Freude’ werd het volkslied van Europa, ‘Ode an die Fraude’ dat van de E.U.”

Chris Janssens

Fractievoorzitter Vlaams Parlement, Vlaams Belang

“Het onderzoek tegen Pinxten was in 2018 al afgerond door het Europees bureau voor fraudebestrijding”, merkt Janssens tot slot op. “Het is kenmerkend voor een geldwolf als Pinxten dat hij, toen de rekenkamer met het frauderapport naar het Europees Hof van Justitie stapte, 50.000 euro eiste als morele schadevergoeding voor de ‘onheuse’ beschuldigingen door de Rekenkamer. Waar ‘Ode an die Freude’ het volkslied van Europa werd, is ‘Ode an die Fraude’ dat van de E.U. geworden.”