“Ook de Brusselse regering is verantwoordelijk voor dood agent”

14 nov 2022 | Nieuws

Ook de Brusselse regering en vooral minister-president Rudi Vervoort (PS) is voor een deel verantwoordelijk voor de dood van een agent afgelopen donderdag”zegt Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael. “Ik waarschuw reeds jaren voor het criminele klimaat in bepaalde wijken. Het beleid moet nu eens eindelijk radicaal worden omgegooid zodat de Brusselse straten opnieuw veilig worden, voor iedereen.

De dodelijke steekpartij waarbij een politieman afgelopen donderdag om het leven werd gebracht door een gekend islamitische extremist hebben het ganse land geschokt. “Terecht worden de federale ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hiervoor ter verantwoording geroepen”, aldus Lootens-Stael. “Maar er zijn vele domeinen waarbij de Brusselse regering en de minister-president die ook het veiligheidsbeleid moet coördineren, in de fout zijn gegaan.” 

“De moordaanslag op de agent maakt duidelijk dat de Brusselse regering er niet in slaagt de veiligheid te garanderen”

Dominiek Lootens-Stael

Fractievoorzitter Brussels Parlement, Vlaams Belang

“Er zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gebied te veel rode zones waar niet de overheid maar de onderwereld openlijk de plak zwaait”, vervolgt Lootens-Stael. “De situatie in de wijk achter het Noordstation tart bijvoorbeeld alle verbeelding. Maar de verantwoordelijke politici kijken er enkel van weg. Vervoort heeft nooit gebruik gemaakt van zijn uitgebreide bevoegdheden om daar een coördinerende rol op te nemen. En naast de explosieve groei van drugscriminaliteit blijft het Hoofdstedelijk Gebied een aantrekkingspool voor islamistische extremisten die hier vrijwel ongestoord hun gang kunnen gaan. Ook dat moet Vervoort aangerekend worden.”

“De haat tegen de politie door groepen mensen die de openbare ruimte gebruiken om hun illegale en criminele gang te gaan, is de voorbije jaren sterk toegenomen”, merkt Lootens-Stael op. “En dat politiemensen door bepaalde politici op de korrel worden genomen, versterkt dit vergiftigde klimaat. Het gezag en de veiligheid van politiemensen werd niet versterkt maar juist verzwakt.”

“De schijnheiligheid die we nu zien is hemeltergend”, besluit Lootens-Stael. “Bovendien is het gedogen van mensen die illegaal op het grondgebied verblijven en zich wijden aan illegale praktijken met vooral drugshandel, een rechtstreeks voortvloeisel uit de lakse houding die deze regering aanneemt. De Brusselse regering ondersteunt zo de illegaliteit en veroorzaakt een aanzuigeffect. Op het vlak van veiligheid moet dus ook de Brusselse regering voor haar verantwoordelijkheid gesteld worden. Ik zal Vervoort hierover de komende dagen aan de tand voelen.”