Ook bij gevangenisdirecteurs neemt druk op ontslag Van Quickenborne toe

25 nov 2022 | Nieuws

Na het bij de politievakbonden definitief verkorven te hebben, is federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ook bij de gevangenisdirecteurs steeds meer kop van Jut. “Dat meer dan 70 van de 80 Vlaamse gevangenisdirecteurs een aan hem gerichte brandbrief ondertekenen, spreekt boekdelen”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Het is duidelijk dat het veiligheidspersoneel in dit land nog onvoldoende vertrouwen heeft in Van Quickenborne als minister. Hij zou dan ook beter zo snel mogelijk opstappen.”

Meer dan 70 van de 80 Vlaamse gevangenisdirecteurs hebben een brief ondertekend gericht aan minister Van Quickenborne waarin zij klagen over de “onhoudbare toestand” in de gevangenissen. Door de chronische overbevolking in de gevangenissen worden zij meer en meer gedwongen om de mensenrechten te schenden. De directeurs sluiten zich hiermee aan bij de vakbonden die al wekelijks stakingen organiseren om de toestand aan te klagen.  

Van Quickenborne zou beter zo snel mogelijk opstappen

Marijke Dillen

Kamerlid, Vlaams Belang

“Dat meer dan 70 van de 80 Vlaamse gevangenisdirecteurs een aan hem gerichte brandbrief ondertekenen, spreekt boekdelen”, zegt Dillen. “Ondanks al zijn aankondigingen is de problematiek van de overbevolking in de gevangenissen alleen maar toegenomen. Bovendien loopt de bouw van de detentiehuizen bijzonder grote vertraging op, met schrijnende situaties tot gevolg.”

Van Quickenborne heeft volgens het Vlaams Belang onvoldoende gedaan aan de toestand in de gevangenissen. Heel veel van de gevangenen hebben de buitenlandse nationaliteit. “Door overbrengingsverdragen te sluiten met landen wiens inwoners oververtegenwoordigd zijn in de gevangenissen zou de druk op het gevangeniswezen alvast significant kunnen verlicht worden“, aldus Dillen. “Bovendien is er het veiligheidsaspect binnen de gevangenissen. Er is te weinig personeel voor de overbevolkte gevangenissen, geweld en bedreiging zijn schering en inslag.”

Sinds de terroristische aanval in Brussel waarbij een politieagent het leven liet, eisen zowel het Vlaams Belang als de politievakbonden het ontslag van Van Quickenborne. “Het is duidelijk dat het veiligheidspersoneel in dit land nog onvoldoende vertrouwen heeft in Van Quickenborne als minister”, besluit Dillen. “De liberalen hebben met het ontslag van staatssecretaris Eva De Bleeker geprobeerd om de aandacht van hem af te leiden. Van Quickenborne zou echter beter haar voorbeeld volgen en zo snel mogelijk opstappen.”