Onpartijdigheidsrapport VRT bewijst opnieuw: “Cordon médiatique is springlevend”

21 apr 2023 | Nieuws

Voor het derde jaar op rij publiceert het Vlaams Belang een onpartijdigheidsrapport over de VRT. De partij doet dat omdat de VRT en de minister van media Benjamin Dalle (cd&v) weigeren om cijfers te geven over de aanwezigheden van politici in de VRT-programma’s. “De conclusies zijn helaas weinig verrassend”, zegt Vlaams Parlementslid en auteur van de brochure Klaas Slootmans (Vlaams Belang). “In bijvoorbeeld het Journaal krijgt het Vlaams Belang amper 1 procent van de politieke spreektijd.” De partij pleit voor het hanteren van proportionaliteitsvorken waarbij politici in verhouding tot hun electorale sterkte in het Vlaams Parlement aan bod komen in de nieuws- en duidingsprogramma’s.

Het Journaal spant de kroon. De partij krijgt er amper 1 procent van de politieke spreektijd. Zowat een twintigste van hun electorale aandeel. “Maar ook de duidingsprogramma’s laten te wensen over”, vindt Slootmans. “In Terzake kregen wij in 2022 een luttele 4 procent van de spreektijd, terwijl Open Vld een viervoud krijgt toebedeeld. Maar ook Groen, dat de helft kleiner is dan het Vlaams Belang, komt vier keer zo vaak aan bod.” Dezelfde verhoudingen ziet de partij ook bij duidingsprogramma’s als De Afspraak of De Zevende Dag. “Het is huilen met de pet op. Het cordon médiatique is allesbehalve begraven, het is springlevend”, aldus een ontgoochelde Slootmans.

De cijfers die het Vlaams Belang naar buiten brengt, zijn niet afkomstig van de VRT of het kabinet van minister Dalle, maar werden zelf geturfd door partijmedewerkers. “Wij zijn genoodzaakt om dat te doen, omdat de VRT en de mediaminister al jaren weigeren om de politieke aanwezigheidscijfers over te maken, omdat men – en ik citeer de VRT-ceo – ‘vreest dat dit tot verkeerde interpretaties zou kunnen leiden’. Veelzeggender wordt het niet.”

Het mediadecreet stelt zeer duidelijk dat men moet werken in een geest van politieke en idelogische onpartijdigheid en verbiedt elke vorm van politieke of ideologische discriminatie

Klaas Slootmans

Vlaams Parlementslid, Vlaams Belang

Volgens Slootmans verzaakt de VRT hiermee aan de wettelijke bepalingen. “Het mediadecreet stelt zeer duidelijk dat men moet werken in een geest van politieke en ideologische onpartijdigheid en verbiedt elke vorm van politieke of ideologische discriminatie. Wanneer de tweede grootste partij van het land – en virtueel de grootste – manifest wordt genegeerd, kun je spreken van een redactioneel beleid met een zeer duidelijke politieke agenda.” 

Eenzelfde kritiek over de ontspanningsprogramma’s. “Daarvan zei ceo Frederik Delaplace dat hij geen politici in de ontspanningsprogramma’s meer wou zien, maar de praktijk bewijst het tegendeel. Politici van allerlei pluimage mogen opdraven in ‘Het Huis’ of ‘Vrede op aarde’, maar het Vlaams Belang wordt vakkundig uitgesloten”, stelt Slootmans. De partij benadrukt dat men geen voorstander is van politici in ontspanningsprogramma’s, “maar dat moet dan voor iedereen gelden”, klinkt het. 

Volgens Slootmans moet de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) zijn rol als waakhond van de onpartijdigheidsvereiste veel kordater vervullen. “Nu stelt men jaarlijks een rapport op dat – ondanks de pertinente cijfers – concludeert dat de wettelijke onpartijdigheidsbepalingen correct worden nageleefd. Daar zakt je broek van af.” De partij pleit daarom ook voor het hanteren van proportionaliteitsvorken waarbij politici in verhouding tot hun electorale sterkte in het Vlaams Parlement aan bod komen in de nieuws- en duidingsprogramma’s. “Wij vragen geen apothekersweegschaal, maar het minimaal respecteren van de democratische krachtsverhoudingen.”

U kan het onpartijdigheidsrapport gratis digitaal raadplegen of een gedrukte versie bestellen