“Nu een harde aanpak van verheerlijking van geweld tegen politie!”

23 nov 2020 | Nieuws

Het Vlaams Belang is verbolgen over opruiende affiches tegen de politie in het Brusselse straatbeeld. Net nu zowel minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) als Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zeggen werk te willen maken van zerotolerantie bij geweld tegen politie. “Hier moet hard tegen worden opgetreden”, reageert Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “Maar met Ecolo en Groen in de regering zal dat moeilijk worden.”

Deze week werden er in Brussel onder meer vier politiemensen werkonbekwaam geslagen, werd een agente aangevallen omdat ze het gewaagd had iemand te verzoeken een mondmaskertje op te zetten, werden enkele patrouilles bestookt in Jette en viel een andere in een hinderlaag te Kuregem. “In deze rechtstaat noteren we per dag 25 gewelddaden tegen politiemensen. Per dag, niet per jaar”, aldus Depoortere. “En tot ergernis van de politie loopt het opgepakte tuig heel vaak onmiddellijk terug vrij rond.” 

”Politiemensen moeten recht en orde op straat herstellen, en verdienen in deze tijden van geweld alle steun”

Ortwin Depoortere

Voorzitter Commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vlaams Belang

“Extreemlinkse groeperingen, die nooit vies zijn van geweld, springen nu dankbaar op de kar”, stelt Depoortere vast. “Met onverholen oproepen tot geweld ruien ze ‘jongeren’ op tegen de politie.” In Brussel hangen vandaag affiches met handleidingen hoe je agenten hun matrak af kunt nemen en met informatie over nummerplaten van anonieme wagens en namen van agenten. “Dit fenomeen moet met tak en wortel worden uitgeroeid”, vervolgt Depoortere. “Het Vlaams Belang was en is steeds dé pleitbezorger voor een lik-op stuk beleid. We volgen dan ook Brussels korpschef De Landsheer wanneer hij vraagt om snellere en strengere straffen.”

“Vergeef het mij wanneer ik sceptisch ben wanneer Verlinden en Van Quickenborne het over zerotolerantie hebben”, zegt Depoortere. “Inde Kamer wou minister Verlinden donderdag niet eens ingaan op mijn vraag om het beroep van politieagent te herwaarderen. Die mensen moeten nochtans echt de garantie krijgen niet vervolgd te zullen worden bij rechtmatige tussenkomsten.”

“De beide ministers gaan in hun queeste naar zerotolerantie trouwens nog veel plezier beleven aan coalitiepartner Ecolo”, voorspelt Depoortere. “Zo komt net nu een bordspel van die partij naar boven waarin het de bedoeling is zoveel mogelijk politiemensen neer te slaan. Een regeringspartij die dus geweld tegen politie verheerlijkt. Zo ver is het gekomen”.

⬛