NMBS-topvrouw treedt Vlaams Belang bij over situatie Brussel-Zuid

19 aug 2023 | Nieuws

NMBS-topvrouw Sophie Dutordoit noemt in een brief de situatie aan het Zuidstation in Brussel dramatisch en vraagt om hulp. “De gekende wantoestanden in het station van Brussel-Zuid staan symbool voor het gebrek aan veiligheid binnen het spoorgebeuren”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “Dat de analyses en de standpunten van het Vlaams Belang nu ook bijval krijgen van de NMBS is pijnlijk en illustratief voor het falen van de huidige federale regering.”

Sophie Dutordoir, de CEO van de NMBS, heeft een brief gestuurd naar Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) en de burgemeesters Jean Spinette (PS) van Sint-Gillis en Fabrice Cumps (PS) van Anderlecht. In deze brief luidde zij de alarmbel over het gebrek aan veiligheid in en rond het station van Brussel-Zuid. 

De CEO erkende dat de NMBS niet in staat is de aldaar gekende problemen inzake veiligheid het hoofd te bieden. In haar schrijven gaf ze aan over onvoldoende middelen te beschikken en hekelde ze het gebrek aan verantwoordelijkheid en dadendrang bij de diverse beleidsverantwoordelijken.

Het Vlaams Belang klaagt al jaren het gebrek aan veiligheid binnen het spoorgebeuren aan. “De gekende wantoestanden in het station van Brussel-Zuid staan hier symbool voor”, aldus federaal parlementslid Frank Troosters. “Zowel in de stations, op de perrons als in de treinen worden reizigers en personeel geconfronteerd met een opmerkelijke toename van agressie, geweld en criminaliteit.”

Op een concreet lik-op-stukbeleid blijft het na bijna drie jaar Vivaldi-regering nog altijd wachten

Frank Troosters

Kamerlid, Vlaams Belang

Dutordoir haalt terecht aan dat de verschillende beleidsverantwoordelijken hun verantwoordelijkheid ter zake ontlopen. “Steeds weer putten de Vivaldi-ministers zich uit in gespeelde verontwaardiging, stoere verklaringen en loze beloften wanneer nieuwe criminele feiten plaatsvinden”, zegt Troosters. “Maar op een concreet lik-op-stukbeleid om ieders veiligheid te garanderen blijft het na bijna drie jaar Vivaldi-regering nog altijd wachten.”

In de brief van de CEO van de NMBS ziet het Vlaams Belang dan ook de bevestiging van haar pleidooi voor directe en concrete veiligheidsmaatregelen. “De wetgevende initiatieven die het Vlaams Belang hiertoe al eerder indiende werden door de Vivaldi-partijen echter verworpen”, betreurt Troosters. “Enkel middels bijkomende mankracht, meer middelen, aangepaste opleidingen, een keiharde en efficiënte aanpak met een strenge bestraffing van plegers van strafbare feiten zal men de veiligheid van treinreizigers en spoorpersoneel kunnen verzekeren. Dat die analyses en de standpunten van het Vlaams Belang nu ook bijval krijgen van de NMBS is pijnlijk en illustratief voor het falen van de huidige federale regering.”