NMBS-directie schendt vertrouwen van spoorpersoneel

15 feb 2023 | Nieuws

Het Vlaams Belang heeft begrip voor de boosheid van het spoorpersoneel over het uitblijven van een degelijk anti-agressiebeleid binnen het spoorgebeuren. “Al sinds het aantreden van de Vivaldi-regering vraagt het Vlaams Belang een antwoord van de beleidsverantwoordelijken op het toenemend geweld in de stations, op de perrons en in de treinen”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “Niet enkel de treinreizigers worden daar het slachtoffer van, steeds meer wordt het NMBS-personeel slachtoffer van geweld en agressie.”

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat wanneer men van de trein een aantrekkelijk vervoersalternatief wil maken, iedereen zich er in de eerste plaats veilig moet kunnen voelen. “Dat is momenteel allerminst het geval”, aldus Troosters. “Al jaren dringen wij er bij de verantwoordelijke ministers Georges Gilkinet (Ecolo), Annelies Verlinden (cd&v) en Vincent Van Quickenborne (Open Vld) tevergeefs op aan om werk te maken van een gecoördineerd en doortastend spoorbeveiligings- en bestraffingsbeleid. De spoorvakbonden staan daarin dus niet alleen.”

Enkel een keiharde aanpak en bestraffing van criminele geweldplegers kan soelaas brengen

Frank Troosters

Kamerlid, Vlaams Belang

Het Vlaams Belang hekelt het voortdurende wegkijken, de gespeelde verontwaardiging en de valse beloften van de beleidsverantwoordelijken telkens zich er nieuwe feiten voordoen. “Tekenend is de campagne met affiches van NMBS-personeel dat het slachtoffer werd van feiten van agressie of geweld”, vervolgt Troosters. “Alsof een eenvoudige campagne criminelen tot inkeer zou brengen, laat staan tegenhouden.”

“Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”, besluit Troosters. “De eisen van het spoorpersoneel zijn begrijpelijk en het gebrek aan verantwoordelijkheid bij de bevoegde ministers is stuitend. Enkel een keiharde aanpak en bestraffing van criminele geweldplegers kan de aantrekkelijkheid van de trein en de bescherming van het spoorpersoneel terug bevorderen. Tijd voor concrete actie dus!”